Описание на проекта

Описание на проекта:

„Философияда“ е международно спортно състезание, което през 2019 година ще се проведе за 15-ти пореден път. Домакин и главен организатор на събитието е Философският факултет на Университета в Нови Сад (Сърбия). Участие ще вземат около 20 философски и филологически факултета (или близо 800 участници) от Сърбия, Македония, Черна Гора, Словения, Босна и Херцеговина, Хърватия, Румъния и България. По време на събитието делегациите на различните държави се състезават в следните спортни дисциплини – футзал, баскетбол, волейбол (мъже и жени), тенис на маса, шах, куиз и дебати. Студенти от Софийски униерститет „Св. Климент Охридски“ ще участват в спортното събитие „Философияда“ през 2019г. за трета поредна година.Спортното събитие „Философияда“ 2019 ще се проведе в детски и младежки център за спортни събития „Star Club“ в Слънчев бряг (България) между 3-ти и 8-ми май 2019г. Центърът представлява затворен комплекс, разполагащ с необходимите спортни съоръжения и съответната леглова база. Разходите възлизат на 120 евро (на човек), като посочената сума включва настаняване, хранителен пансион (закуска, обяд, вечеря), такса за участие.
*списъкът на факултетите, потвърдили участие, е прикачен към приложенията към проекта

Цели на проекта:

1. Осъществяване на контакти между различни философски и филологически факултети на международно ниво.
2. Изграждане на устойчиви взаимоотношения между отделните университети с цел обмен на опит, идеи и практики.
3. Развитие на спортната култура и възможност за спортна и научна изява на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ на международно ниво.
4. Създаване на традиция за участие на Софийски университет „Св.Климент Охридски“ в ежегодното спортно събитие „Философияда“.
5. Стимулиране на студентите да се включват в колективни спортове и да разширяват общата си култура и познание.

Задачи на проекта:

1. Събиране на организационен екип, който да отговаря за осъществяване на събитието от страна на Философски факултет на СУ.
2. Среща с представители на организаторите на „Философияда“ 2019, получаване на официална покана и обмен на материали и информация.
3. Разпространение на информация относно събитието сред студентите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“– изготвяне на плакати и реклама на „Философияда“ 2019 чрез социалните мрежи
4. Определяне на краен срок за кандидатстване и селекция на участниците посредством организиране на проби.
5. Изготвяне на списък с данните на записалите се участници от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и изпращането му до организаторите в Нови Сад, Сърбия.
6. Организиране на тренировки с цел по-добра подготовка на селектираните отбори.
7. Осигуряване на транспорт от София до хотел ”Star club” Слънчев бряг.
8. Изготвяне на екипи на участниците с цел разширяване на популярността на на ФСС към ФФ и СС на СУ „Св. Климент Охридски“.
9. Съставяне на екип, който да следи за настаняването, спазването на правилата и успешното напускане на хотела от страна на студентите от СУ „Св. Климент Охридски“.
10. Разпространение на програмата за събитието сред участниците след тегленето на жребия -осъществява се от организаторския екип
11. Следене гладкото протичане на спортните състезания – осъществява се от организаторския екип
12. Съставяне на снимков материал за кампанията по разпространие на резултатите от проекта- осъществява се от организаторския екип
13. Изготвяне на доклад след завършването на „Философияда“ 2019 с цел популяризиране на събитието сред студентите на СУ „Св. Климент Охридски“.
14. Разпространение на резултатите от проекта в социалните мрежи- осъществява се от организаторския екип

Целева група:

Пряка целева група на проекта са студентите от бакалавърските и магистърските програми в редовна и задочна форма на обучение, както и всички докторанти към СУ „Св. Климент Охридски“.

График на проекта:

1.Събиране на организационен екип – 21.11.2018г. (по време на събрание на ФСС към ФФ)
2. Среща с представители на организаторите на „Философияда“ 2019 – 10.01.2019г.
3. Разпространение на информация и реклама на събитието,подаване на заявки за участие – до 15.03.2019г. (последна дата за записване на участници)
4. Селекция на отборите в отделните дисциплини между 20.03.2019г. и 31.03.2019г.
5. Изпращане на списък с участниците до организаторите в Нови Сад, Сърбия – 10.04.2019г.
6. Провеждане на тренировки по отделните дисциплини – до заминаването на 03.05.2019г.
7. Осигуряване на средства за частично финансиране на престоя на участниците за периода на провеждане на „Философияда“ (03.05-08.05.2019г.) – краен срок 30.04.2019г.
8. Изготвяне на екипи за участниците – до 25.04.2019г.
9. Съставяне на екип, който да следи за спазването на правилата от страна на студентите от СУ „Св. Климент Охридски“ по време на събитието – 01.04.2019г. (Мартина Петрова, Радостина Безева, Роман Минов)
10. Отпътуване към Слънчев бряг, България– 03.05.2019г.
11. Протичане на събитие „Философияда“ 2019г. в периода 03.05-08.05.2019г.
12. Съставяне на снимков материал – от 03.05. до 08.05.2019г.
13. Изготвяне на доклад с цел популяризиране на събитието – до 21.05.2019г.
14. Разпространяване на снимков материал в социалните мрежи – до 21.05.2019

Необходими ресурси:

1. Човешки ресурси
Организаторски екип:
-Отговорници за рекламни дейности (дизайн, изработка и разпространение на покани) – Радостина Безева, Мартина Петрова, Илия Русенов
-Отговорници по логистика – Илия Русенов
-Отговорник – комуникация със студенти (поддръжка на имейл) –Радостина Безева
-Отговорници - бюджет – Илия Русенов
-Отговорници за спазването на правилата по време на самото събитие – Мартина Петрова, Радостина Безева, Роман Минов
-Екип от отговорници за всеки от отборите
-Отговорници – процедура за участие (събиране на данни на участниците, селекция на капитаните, следене за изпълняване на нужните критерии от участниците) – Антон Начев,Роман Минов, Илия Русенов, Здравко Димитров
-Отбори за всяка от дисциплините – в прикачен файл към приложенията на проекта
2. Материални ресурси по проекта
-Такса -120 евро/човек включваща 5 нощувки, храна и такса участие
-Транспортни разходи- поемат се от участниците
-Разходи за спортни екипи-поемат се от „Победа“ АД
- Осигуряване на минерални води със спортни капачки за участниците от „Девин“ ЕАД
-Рекламни материали
-Рекламни плакати –предоставени от организаторите на Философияда 2019- -Философският факултет на Университета в Нови Сад (Сърбия) , опечатани благодарение на съдействието на ПР- център към СУ „ Климент Охридски“, разпространени из сградите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ от членовете на ФСС на ФФ

Финансово описание на проекта:

Таксата е 120 евро на човек и включва нощувки, храна и такса участие. (Таксата участие покрива разходите по използването на спортните съоражения)
Транспорните разходи, както и допълването на разходите по таксата за участие са за сметка на участниците.
Искано финансиране:
Покриване на дневните разходи на участниците за 5-те дни престой - по 15евро/ден на човек (5дни х 15евро.=75евро/човек).
Общо финансиране:
28 участници х 75евро= 2 100 евро

Партньори на проекта:

- Студентски съвет при Софийски университет „Св. Климент Охридски”; - Философски факултет при Софийски университет „Св. Климент Охридски”; - “Победа” АД - „Девин“ ЕАД

Файлове: