Описание на проекта

Описание на проекта:

Охридският университет „Св. Кирил и Методий“ (Македония) е тазгодишният домакин на международния балкански турнир – „Философияда“. Събитието е добре познато, тъй като се организира за 14-та поредна година, а Философски факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ има удоволствието да получи покана за участие за втори път. (единственото учебно заведение в България удостоено с покана за участие във „Философияда“)
Във „Философияда“ 2018 година ще вземат участие осемнадесет философски и филологически факултета от Сърбия, Македония, Босна и Херцеговина, Словакия, Черна гора и Хърватия. (И надяваме се България).* По време на събитието ще се проведат състезания в седем различни дисциплини – футзал, волейбол (мъже и жени), баскетбол (мъже и жени), тенис на маса, шах, дебат и викторина.
*списъкът на факултетите, потвърдили участие, е прикачен към приложенията към проекта

Цели на проекта:

1. Осъществяване на контакти между различни философски и филологически факултети на международно ниво.
2. Изграждане на устойчиви взаимоотношения между отделните университети с цел обмен на опит, идеи и практики.
3. Развитие на спортната култура и възможност за спортна и научна изява на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ на международно ниво.
4. Създаване на традиция за участие на Философски факултет на СУ в ежегодното спортно събитие „Философияда“.
5. Стимулиране на студентите да се включват в колективни спортове и да разширяват общата си култура и познание.

Задачи на проекта:

1. Събиране на организационен екип, който да отговаря за осъществяване на събитието от страна на Философски факултет на СУ.
2. Среща с представители на организаторите на „Философияда“ 2018, получаване на официална покана и обмен на материали и информация.
3. Разпространение на информация относно събитието сред студентите на Философски факултет – изготвяне на плакати и реклама на „Философияда“ 2018 чрез социалните мрежи.
4. Определяне на краен срок за кандидатстване и селекция на участниците посредством организиране на проби.
5. Изготвяне на списък с данните на записалите се участници от ФФ и изпращането му до организаторите в Македония.
6. Организиране на тренировки с цел по-добра подготовка на селектираните отбори.
7. Осигуряване на транспорт от София до хотел „Desaret“ (Охрид, Македония)
8. Изготвяне на екипи на участниците с цел реклама на ФСС към ФФ и СС на СУ „Св. Климент Охридски“.
9. Съставяне на екип, който да следи за настаняването, спазването на правилата и успешното напускане на хотела от страна на Филосфски факултет към СУ „Св. Климент Охридски“.
10. Разпространение на програмата за събитието сред участниците след тегленето на жребия -осъществява се от организаторския екип
11. Следене гладкото протичане на спортните състезания – осъществява се от организаторския екип
12. Съставяне на снимков материал за кампанията по разпространие на резултатите от проекта- осъществява се от организаторския екип
13. Изготвяне на доклад след завършването на „Философияда“ 2018 с цел популяризиране на събитието сред студентите на Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.
14. Организиране на кампания за разпространението на резултатите от проекта- осъществява се от организаторския екип
15. Разпространение на резултатите от проекта в социалните мрежи- осъществява се от организаторския екип

Целева група:

Пряка целева група на проекта са студентите от бакалавърските и магистърските програми в редовна и задочна форма на обучение, както и всички докторанти към Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

График на проекта:

1. Събиране на организационен екип – 23.11.2017г. (по време на събрание на ФСС към ФФ)
2. Среща с представители на организаторите на „Философияда“ 2018 – 01.12.2017г.
3. Разпространение на информация и реклама на събитието,подаване на заявки за участие – до 28.02.2018г. (последна дата за записване на участници)
4. Селекция на отборите в отделните дисциплини между 01.03.2018г. и 10.03.2018г.
5. Изпращане на списък с участниците до организаторите в Македония – 11.03.2018г.
6. Провеждане на тренировки по отделните дисциплини – до заминаването на 28.04.2018г.
7. Осигуряване на средства за частично финансиране на престоя на участниците за периода на провеждане на „Философияда“ (28.04-03.05.2018г.) – краен срок 01.04.2018г.
8. Изготвяне на екипи за участниците – до 16.04.2018г.
9. Съставяне на екип, който да следи за спазването на правилата от страна на ФФ по време на събитието – 12.03.2018г. (Мартина Петрова, Радостина Безева, Ива Русева)
10. Програма на събитието – програмата на събитието ще бъде обявена в началото на месец април от Организаторите
11. Отпътуване към Охрид, Македония – 28.04.2018г.
12. Протичане на събитие „Философияда“ 2018г. в периода 28.04-03.05.2018г.
13. Съставяне на снимков материал – от 28.04. до 03.05.2018г.
14. Изготвяне на доклад с цел популяризиране на събитието – до 21.05.2018г.
15. Организиране и осъществяване на кампания за разпространение на резултатите от проекта- от 4.05. до 21.05.

Необходими ресурси:

Човешки ресурси

Организаторски екип
Отговорници за рекламни дейности (дизайн, изработка и разпространение на покани) – Радостина Безева, Димитър Савов, Габриела Русинова и Ива Русева
Отговорници по логистика – Димитър Савов и Габриела Русинова
Отговорник – комуникация със студенти (поддръжка на имейл) – Димитър Савов и Габриела Русинова
Отговорници - бюджет – Димитър Савов и Габриела Русинова
Отговорници за спазването на правилата по време на самото събитие – Мартина Петрова, Радостина Безева, Ива Русева

Екип от отговорници за всеки от отборите
Отговорници – процедура за участие (събиране на данни на участниците, селекция на капитаните, следене за изпълняване на нужните критерии от участниците) – Антон Начев , Димитър Савов, Габриела Русинов, Иван Милев, Здравко Димитров

Отбори за всяка от дисциплините – в прикачен файл към приложенията на проекта

Материални ресурси по проекта

Такса -120 евро/човек включваща 6 нощувки, храна и такса участие
Транспортни разходи- поемат се от участниците
Разходи за спортни екипи-поемат се от участниците

Рекламни материали

Рекламни плакати – изработени от Радостина Безева, опечатани благодарение на съдействието на ПР- център към СУ „ Климент Охридски“, разпространени из сградите на Философски факултет от членовете на ФСС на ФФ

Финансово описание на проекта:

Таксата е 120 евро на човек и включва нощувки, храна и такса участие. ( Таксата участие покрива разходите по използването на спортните съоражения)
Транспорните разходи, разходите за спортни екипи, както и допълването на разходите по таксата за участие са за сметка на участниците.

Искано финансиране:
Покриване на дневните разходи на участниците за 5-те дни на престой- по 30лв/ ден на човек (5дни х 30лв.=150лв/човек).
Общо финансиране: 31 участници х 150 лв.= 4650 лв.

Партньори на проекта:

Студентски съвет при Софийски университет „Св. Климент Охридски”; Философски факултет при Софийски университет „Св. Климент Охридски”;

Файлове: