Описание на проекта

Описание на проекта:

Университетът в Белград (Сърбия) организира за трета поредна година международен балкански турнир по седем отделни дисциплини, озаглавен „Философияда”. Предвидени са състезания по футзал, волейбол, баскетбол, тенис на маса, шах, дебат и викторина. Тази година ще вземат участие Философските факултети на университетите в Сплит, Осиек, Марибор, Никшич, Скопие, Нови сад, Крагуевац, Косовска митровица, Насиус и за първа година е поканен да участва отбор от СУ „Св. Климент Охридски”.

Цели на проекта:

Основна цел на проекта е съвместната дейност между студентите с определена професионална насоченост, интеракцията между тях и обменянето на контакти и общи преживявания. Постигането на проекта би допринесло за бъдещи съвместни научни проекти, международни конференции и разнородна изследователска дейност.
Като допълнение, проектът може да се представи и чрез известното мото „Здрав дух – здраво тяло”, което безспорно е доказало своята истинност. Той цели да стимулира студентите да бъдат активни, да се включат в колективни спортове и да разширят общата си култура и познанията си чрез забавна викторина. Дебатът от своя страна пък дава възможност на онези от тях, които са особено умели в реториката, подготвяйки ги за бъдещи дискусионни предизвикателства. По този начин, дебатът и викторита съвпадат до голяма степен с професионалната насоченост на много от специалностите във Философски факултет. От друга страна, колективните игри дават възможност на студентите и докторантите да упражнят своята работа в екип.

Задачи на проекта:

1. Рекламна кампания на събитието – плакати и информационни флаери, разпространение на информацията във фейсбук групите и публикуване на официалното събитие на календара в сайта на СУ. Среща с организаторите от Белград и обмен на материали и информация
2. Селекция на отборите по отделните спортни дисциплини
3. Изготвяне на списък с данните на състезателите и резервиране на стаи в хотела в Афитос, Халкидики.
4. Организиране на тренировъчен лагер, целящ да подготви селектираните отбори за бъдещата съвместна игра.
5. Осигуряване на необходимите условия за провеждане на състезанието, включващи транспорт и разходи по настаняването на участниците.
6. Изработване на лого и трансперанти с емблемата на ФФ
7. Съставяне и разпространение на програмата на събитието сред участниците и гостите на състезанието
8. Следене за спазването на гладкото протичане на настаняването и напускането на хотела
9. Изготвяне на доклад за протичането на събитието, съдържащ снимков материал с цел увеличаване броя на участниците в идната година

Целева група:

Пряка целева група на проекта са студентите от бакалавърските и магистърските програми в редовна и задочна форма на обучение, както и всички докторанти към Философски факултет. Косвена целева група са преподавалите и приятелите на студентите, както и доброволците, които ще подпомогнат осъществяването на събитието.

График на проекта:

1. Среща с организаторите от Белград – 06.02.2017
2. Селектиране на екип от организатори и отговорници за отделните спортни дисциплини, които да притежават съответната компетенция за да могат на свой ред да селектират отбори – 06.02-10.02.2017
3. Обявяване на събитието с подробна информация за изискванията към участниците – 10.02.2017
4. Изготвяне на плакати и информационни флаери, онлайн разпространение на информация за събитието (качване на подробно описание на събитието и изискванията към сайта на Философски факултет (phls.uni-sofia.bg), изпращането й по имейл и фейсбук групите на курсовете от различните курсове и специалности. – 07.02 – 10.03. 2017
5. Селекция на отборите – 10.03-20.03.2017
6. Осигуряване на транспорт, престой и битови нужди на участниците за периода 27.04-03.05.2017 – 20.03 – 30.03.2017
7. Съставяне и разпространение на програмата на събитието сред участниците и гостите на събитието. 01.04 – 10.04.2017
8. Изработване на емблема и трансперанти с логото на Философски факултет 12.04 – 14.04.2017
9. Следене за гладкото протичане на настаняването и напускането на хотела, както и за организационната дейност и развлекателната програма на събитието – 27.04-03.05.2017

Необходими ресурси:

Отговорник – процедура за участие (събиране на данни на участниците, селекция на отборите, следене за изпълняване на нужните критерии от участниците) – Мадлен Ангелова (баскетбол, шах), Димитър Савов(волейбол, футбол), Габриела Русинова (тенис на маса, дебат и викторина)
Отговорници за рекламни дейности (дизайн, изработка и разпространение на покани) – Силвия Иванова, Димитър Савов, Габриела Русинова и Мадлен Ангелова
Отговорници по логистика – Димитър Савов
Отговорник – комуникация със студенти (поддръжка на имейл) – Мадлен Ангелова
Отговорници - бюджет – Мадлен Ангелова и Илия Русенов
Отговорник по резервиране на хотел и организация на битови разходи- Философски факултет на Белград”
Финансиране изработката на рекламни материали (флаери и плакати) – осигурено от Факултетен студентски съвет при Философски факултет
Финансиране информационни материали, тениски, лого и емблема за дните от провеждането на състезанието – Факултетен студенстскисъвет при Философски факултет
Частично финансиране транспорта и престоя на участниците за дните от провеждането на Философиядата – Студентски съвет на СУ „Св. Климент Охридски”

Финансово описание на проекта:

Транспорт: 70 лв. x човек (отиване и връщане)
15 участника x 70 = 1050 лв.

Нощувки и битови разходи: 234,72 x човек
15 участника х 234,72 = 3520,80

Партньори на проекта:

Студентски съвет при Софийски университет „Св. Климент Охридски”; Философски факултет при Софийски университет „Св. Климент Охридски”; Философски факултет при Белградски университет

Файлове: