Описание на проекта

Описание на проекта:

Проектът се състои в предоставянето на възможност на студентите на ФЖМК, специалност Комуникационен мениджмънт, да вземат участие в интензивна обучителна програма "Europe on air" 2020.
За повече информация за практическото обучение и темата на занятията прилагам резюме на проекта на български и на английски език.

Цели на проекта:

Проектът цели да подобри професионалните умения на най-изявените студенти от специалността като им предостави възможност да приложат практическите си способности и да придобият нови такива при обмен с други чуждестранни студенти и преподаватели, участващи в програмата.

Задачи на проекта:

1. Сформиране на екип от четирима студенти и един преподавател от ФЖМК;
2. Уреждане на битови въпроси по участието (пътни разходи, спане);
3. Учебна (практическа и теоретична) подготовка за участие на студентите при изготвяне на пилотен медиен продукт на тема "Устойчиво развитие на градската среда на София";
4. Участие в програмата "Europe on air" във Виена и представяне на проекта.

Целева група:

Пряко засегнати от реализацията на проекта ще бъдат четирима студенти от специалност Комуникационен мениджмънт. Принципът, по който са избрани е по доказана активност и мотивация за участие в програмата на преподавателя - доц. Мануела Манлихерова, ръководител на проекта.
Косвено засегнати са всички останали студенти, които ще получат стимул за старание в практическите занятия по Комуникационен мениджмънт и участие на международни форуми като настоящо разглежданата програма.

График на проекта:

1. Да се потвърди участие на делегацията от четирима студенти и един преподавател от ФЖМК (вече осъществено);
2. Резервация на спални места в хостел във Виена - в процес на осъществяване;
3. Осигуряване на пътните разходи на студентите, които участват в проекта от бюджета на Студентски съвет на Софийски университет;
4. Подбор на студентите, които ще участват в програмата (осъществено);,
5. Резервиране и закупуване на самолетни билети (март 2020 г.)
6. Подготовка (практическа и теоретична) на студентите за участие в програмата и добро представяне на Софийски университет "Св. Климент Охридски" (01.03.2020-15.04.2020 г.);
7. Период на участие в програмата и обучение - 1 юни - 7 юни 2020 г.;
Място на провеждане - Виена, Австрия (University of Applied Science for Communication and Management)

Необходими ресурси:

Финансови средства за покриване на:
- 6 нощувки в хостел за 4-ма човека;
- Самолетни билети за 4-ма човека (двупосочни).

Финансово описание на проекта:

Необходимите финансови ресурси, които моля Студентски съвет да осигури са:
- приблизително 680 евро за нощувки
- пътни разходи в приблизителен размер от 800 евро

Партньори на проекта:

Останалите необходими средства за дневни разходи и престой ще бъдат осигурени от самите участници и домакинът - виенският университет.

Файлове: