Описание на проекта

Описание на проекта:

Еразмус Стюдент Нетуърк –ЕСН / Erasmus Student Network/ е най-голямата студентска организация в Европа, присъстваща в над 1000 университета в 41 страни. Тя е бързо развиваща се организация с над 13 000 доброволци и помага на над 350 000 студенти. Основната цел на организацията е да помага на студенти по програмата Еразъм + и да насърчава глобализацията и мобилността у младите хора.
ЕСН Софийски Университет е една от секциите в организацията и е най-голямата секция в България, вече 11 години помага на повече от 250 студенти пристигащи по програма Еразъм + в Софийски Университет и на още толкова заминаващи. Тя бе отличена с приза „Най-добра секция на ЕСН България“ тази година. Неколкократно е награждавана и на международно ниво- през 2016та година печели приз за най-добро лого, а през 2019та - 3то място за най-бързо развиваща се секция по време на Годишните общи срещи на ЕСН Интернешънъл.
По време на предходната Национална платформа на ЕСН България, след успорвани дебати, ЕСН СУ спечели доверието на доброволците на ЕСН България и беше избрана да бъде следващия организационен комитет на идното събрание през септември, което ще се проведе в гр. Банкя, на 13ти, 14ти и 15ти септември 2019г., като студентите, които стоят зад организацията и ще бъдат отговорни за логистиката, настаняването и успешното протичане на събитието са: Даниел Туечки, Екатерина Окова, Юстин Раку.
Проектът за който кандидатстваме е точно това: Провеждането на следващата Национална платформа на неправителствената организация ЕСН България.
То ще бъде от изключително значение за нея и за доброволците, тъй като по време на събранието ще бъдат гласувани редица важни решения като избор на нов управителен съвет, избор на организационен комитет за предстоящото общо събрание през февруари 2020 г., приемане на промени в устава на организацията, обсъждане на идеи за имплементиране на промени, приети на Годишната Обща Среща на ЕСН Интернешънъл в Солун, Гърция, през април 2019г.- ново лого и нова вътрешноорганизационна структура. Освен това ще бъдат обсъждани и редица решения и предстоящи събития, които да повишат мобилността на студентите и цялостното качество на образованието в България.
Освен това на събитието, организирано от ЕСН СУ, ще присъстват доброволци от 11те секции на ЕСН в България, както и международни представители от 5 европейски държави- Италия, Гърция, Испания, Белгия и Румъния.
Провеждането на проекта, освен че ще стимулира изключително много развитието на организацията, мотивира доброволците, даде положителен пример на обществото как да бъдат социално ангажирани, ще утвърди и името на Софийски Университет за пореден път, като най-иновативният и най-добрият университет в България.

Цели на проекта:

- Утвържадаване на имиджа на ЕСН СУ на национално и международно ниво
- Утвърждаване на имиджа на на Софийски Университет и Студентски съвет на СУ
- Изграждане на екосъобразно мислене у младежите в България
- Развиване и насърчаване на доброволческата дейност в рамките на Софийски университет и България
- Обучение на доброволците на ЕСН СУ и ЕСН България
- Подобряване на комуникацията на секциите на национално и международно ниво

Задачи на проекта:

- приемане на нови промени във вътрешноструктурната органинизация на ЕСН България: избор на нов управителен съвет, приемане на нови вътрешни звена(комитети), имплементиране на промените, взети на Годишната Обща Среща в Солун, през април 2019, въвеждане на ново лого
- Социална кауза- подпомагане на Студентски дом в начинанието да възстанови библиотеката си, чрез даряване на книги от доброволците на ЕСН СУ и ЕСН България
- Утвърждаване на по-добра грижа за пристигащите и заминаващите студенти по програмата Еразъм +
- Участие в кампанията “Да изчистим България”-14.09.2019 г.
- Обучение на новите членове за структурата на ЕСН и каузите и проектите върху които работи

Целева група:

- Доброволците на ЕСН Софийски Университет и ЕСН България
- Бъдещите студенти по програмата Еразъм+ (пристигащи и заминаващи)
- Доброволците по Бъди програмата в СУ
- Доброволци на международно ниво

График на проекта:

1. Кандидатстване за финансиране към Студентски съвет на Софийски университет
2. Отваряне на платформата за регистрация за събитието -15.08.2019г
3. Провеждане на събитието – 13.09, 14.09, 15.09.2019г.
4. Отчет към Студентски Съвет

Необходими ресурси:

Доброволците на ЕСН СУ
Настаняване (хотел, храна)
Зали и оборудване
Welcome pack (бадж, еко бутилка, еко торба, тефтер, химикал)
Канцеларски материали

Финансово описание на проекта:

Студентски съвет - финансиране на настаняване, зали и техника
-Нощувки: 24лв X 2= 48 X 50 = 2400
-Закуски: 7лв X 2= 14 X 50= 700
-Обяд: 15 X 2= 30 X 50= 1500
-Кафе паузи: 3,70 X 4= 14,10 X 50= 705
-Зала Витоша: 150 X 2= 300
-Техника: 70 X 2= 140
Тотал: 5745лв.
Таван на разходи в случай на малки промени: 6000лв.
Броя на участниците може да е по- малък. Следва да се разбере при затваряне на формата за регистрация. Ще бъдат изхарчени пари за точният брой участници, които ще присъстват. Парите, които не се изхарчат, ще бъдат върнати на Студентски Съвет.

*Вечерята ще бъде покрита от всеки участник индивидуално

Партньори на проекта:

Студентски съвет - финансиране на настаняване, зали и техника ЕСН България - финансиране на Welcome packs за участниците Община Банкя - институционален партньор

Файлове: