Описание на проекта

Описание на проекта:

ICMS - Международен конгрес по медицински науки, организиран от Асоциацията на студентите по медицина в България - София, е международно събитие, организирано за 17-та последователна година и посреща повече от 500 участници всяка година.
Събитието съчетава в едно - лекции от водещи медицински специалисти от страната и чужбина, атрактивни уъркшопи, възможност за представяне на научна разработка пред колеги от цял свят
Конгресът предоставя страхотна възможност за студенти да представят различни научни разработка и проекти.

Цели на проекта:

-участие на 3-ма студенти от МФ-СУ на Международния конгрес по медицински науки с проект "Оperative approach to spinal schwannomatosis" и представяне на резултатите от този проект

Задачи на проекта:

- посещение на конгреса- на лекции (Световно известни лектори), уъркшопи и всички дейности, свързани с него
- представяне на проект - Оperative approach to spinal schwannomatosis - във вид на постер

Целева група:

Велислав Павлов - студент по медицина, 3-ти курс , редовно обучение
Игнат Василев - студент по медицина 3-ти курс, редовно обучение
Климент Давитков - студент по медицина 3-ти курс, редовно обучение

График на проекта:

- до 08.03 - подаване на абстракти за активни участници
- до 28.05 - регистрация за активни и пасивни участници
- до 28.05 - заплащане на късна такса участие
- 28-30.05 - провеждане на конгреса

Необходими ресурси:

финансови

Финансово описание на проекта:

късна такса (активен участник) - 45 €
късна такса (пасивен участник - 35 €
общо 115 €

Партньори на проекта:

Файлове: