Описание на проекта

Описание на проекта:

ICMS - Международен конгрес по медицински науки, организиран от Асоциацията на студентите по медицина в България - София, е международно събитие, организирано за 16 последователни години и посреща повече от 500 участници всяка година.
Събитието съчетава в едно - лекции от водещи медицински специалисти от страната и чужбина, атрактивни уъркшопи, възможност за представяне на научна разработка пред колеги от цял свят
Конгресът предоставя страхотна възможност за студенти да представят различни научни разработка и проекти.

Цели на проекта:

-участие на 1 студент от МФ-СУ на Международния конгрес по медицински науки с проект "Case of spondylolysis L5- level and failed back surgery" и представяне на резултатите от този проект

Задачи на проекта:

- посещение на конгреса- на лекциите, уъркшопите и всички дейности, свързани с него
- представяне на проект - Case of spondylolysis L5- level and failed back surgery - във вид на постер

Целева група:

Велислав Павлов - студент по медицина, 2-ри курс , редовно обучение

График на проекта:

- до 16 март - регистрация на абстракти за активни участници
- до 31 март - плащане на ранни такси за активни и пасивни участници
- до 10 май - плащане на късни такси за активни и пасивни участници
- 10-13 май - провеждане на конгреса

Необходими ресурси:

финансови

Финансово описание на проекта:

ранна такса до 31 март - 40 €
късна такса след 31 март - 50 €

Партньори на проекта:

Файлове: