Описание на проекта

Описание на проекта:

Проектът се състои в предоставянето на възможност на студенти на Факултета по журналистика и масова комуникация, специалност Журналистика, да вземат участие в интензивна обучителна програма ,,Europe on Аir'' 2018.
Интензивната обучителна програма по радиожурналистика развива у участниците професионални компенции, които кореспондират със залегналите изисквания на декларацията от Тарту, приета от Европейската асоциация за обучение по журналистика (EJTA ), чиито членове са всички участници в проекта. Специално жури оценява крайния резултат в пряка дискусия с участниците. Всяко издание на проекта завършва със специален сертификат.
Участието на студентите в подобни международни проекти ще доведе до опознаване на журналистическите практики на страната-домакин.
За повече информация за практическото обучение и темата на занятията прилагам резюме на проекта на английски език.

Цели на проекта:

Целта на проекта „Europe on Air” е студентите от различни европейски страни да научат повече за радиопрактиката в отделните страни, да се запознаят с различни модели на създаване на радиопрограми и да опознаят радиопита на страната -домакин. Затова и всяка година проектът се провежда на ново място. Идеята за този вид обучение е белгийска, откъдето започна проектът през 2013. година, посветен на устойчивото развитие на националните и европейските политики.

Задачи на проекта:

1. Сформриране на екип от трима студенти и един преподавател от ФЖМК;
2. Уреждане на битови въпроси по участието (пътни разходи, спане);
3. Учебна (практическа и теоретична) подготовка за участие на студентите- изготвяне на пилотен национален аудиовизуален проект на тема София;
4. Участие в програмата ,,Europe on Air'' 2018 в Мадрид и представяне на проекта.
5. Осъществяване на международни контакти със студенти от участващите страни от Европа.

Целева група:

Пряко засегнатите от реализацията на проекта ще бъдат трима студенти от специалност Журналистика. Принципът, по който се избират е по доказана активност и мотивация за участие в програмата на преподавателя- доц. Мануела Манлихерова- ръководител на делегацията.
Косвено засегнати за всички останали студенти, които да получат стимул за старание в практическите занятия по Журналистика и участие на международни форуми като този.

График на проекта:

Дата на заминаване от София- 03. 06. 2018г.
03.06.- пристигане в Мадрид, Испания
04.06- стартиране на проекта
05.06-08.06- осъществяване на практическите задачи по проекта и представяне на финалната продукция;
09.06-заминаване от Мадрид и пристигане в София

Необходими ресурси:

Необходимите човешки ресурси са налични.
Необходимите информационни ресурси са налични.
Необходимите финансови ресурси все още не са налични:
1. Финансови средства за нощувки на делегацията.
2. Финансови средства за пътни разходи на делегацията.

Финансово описание на проекта:

Необходимите финансови ресурси, които моля Студентски съвет да осигури на делегацията се отнасят до необходимите 390 евро за спални места в хостел в Мадрид- 007 Room Ventura.
Пътни разходи за самолетни билети за тримата студенти общо в размер на 643 евро.
Общо: 1033 евро= 2023 лв

Партньори на проекта:

Останалите необходими средства за дневни разходи и престой ще бъдат осигурени от самите участници и домакина- испанския университет.

Файлове: