Описание на проекта

Описание на проекта:

Европейската фармацевтична студентска асоциация (EPSA) е организация, която обединява студентите от цяла Европа и има за цел да обогати техните познания в областта на фармацията, като засяга теми, които не са включени в учебния процес, но са от изкючителна важност за бъдещите фармацевти. EPSA ежегодно организира четири големи научни конгреса: Годишен конгрес (Annual Congress) , Есенна Асамблея (Autumn Assembly) , Летен университет (Summer University) и Годишно отчетно събиране (Annual Reception). Всяко от тези събития се провежда в различна държава домакин.
Тази година Есенната Асамблея ще се проведе в Brno, Czech Republic.

Цели на проекта:

Относно целите:
- Цифровата революция в здравеопазването - Ще бъдат подхванати различни преспективи, което ще позволи да видим различните гледни точки и да бъдем
образовани по комплексен начин.Ще имаме възможността да научинм много случващи се сега иновации, които
обвързват наукатата, като такава, но и в същото време Фармацията.
1. Придобиване и усвояване на нови знания и практически умения, които ще допринесат за бъдещото ми изграждане като добър фармацевт.
2. Запознаване с учебна среда, различна от тази в България и взаимстване на методики, които можем да приложим у нас.
3. Създаване на контакти с представители на студентски фармацевтични асоциации от цяла Европа.

Задачи на проекта:

Темата на конгреса е " Digital Revolution in Healthcare ".Научната програма е изключително разнообразна и включва:
• Симпозиуми – кратки презентации от експерти, представящи различни гледни точки по основната тема на конгреса и завършва с интерактивен дискусионен панел.
• Работни срещи – на тях се задълбочават теми, въведени на симпозиума, както и се въвеждат нови теми. Работните срещи са интерактивни сесии, на които студентите могат да работят заедно или със специалисти за намиране на нови идеи и решения по предварително поставени теми.
• Обучения – те са много динамични и на тях се развиват важни умения като работа в екип, говорене пред публика, представяне на презентации.
Освен стандартаната научна програма един от дните на конгреса е отворен за представяне на научни разработки , презентации и постери от участниците на конгреса по поставената тема.

Целева група:

Всички млади хора от цял свят с интерес в тази област, с които бихме работили на следващи национални и международни конгреси, обучения и конференции.

График на проекта:

Графикът е прикачен, като файл, по-долу.

Необходими ресурси:

Финансови ресурси, покриващи такса участие и дневни пари.

Финансово описание на проекта:

Такса участие в конгреса - 260 euro = приблизително 515лв.
Дневни разходи : 20 euro x 6 дни = 120 euro, приблизително 235лв.
Общо : 750лв.

Партньори на проекта:

Партньори : БФСА (Българска фармацевтична студентска асоциация) Съфинансиране - няма.

Файлове: