Описание на проекта

Описание на проекта:

Благодарение на миналогодишната подкрепа от Студентски Съвет при СУ и ректорът на Софийския университет ,,Св. Климент Охридски'' - ректор проф. дфн Анастас Герджиков, отборът по синтетична биология спечели бронзов медал съревновавайки се с отбори от целият свят.

Международното състезание по синтетична биология iGEM (The International Genetically Engineered Machine) е най-значимото подобно събитие на световната сцена. Участниците не само разработват и представят съвременен научен проект на високо ниво, но и натрупват безценен опит в различни съпътстващи области. Най-важните сред тях са създаване и поддържане на контакти с водещи компании и специалисти в различни области, запознаване с всички етапи от развитието на реален научен проект от идея, през набиране на средства и осигуряване на материална база, до същинска лабораторна работа и последващо презентиране на получените резултати. Паралелно с това, всички участници са задължени да развиват активни социални кампании, промотиращи синтетичната биология и интереса към науката като цяло сред широката аудитория от всички възрасти.
Миналата година първият български iGEM отбор се представи блестящо на ежегодните финали в Бостън, щата Масачузец, печелейки бронзови медали редом с отбори от Harvard, MIT, Oxford, Cambridge и много други. Представяйки се на финала, българските участници имаха уникалния шанс да контактуват директно със световно известни учени и нобелови лауреати в различни области, с лидери на водещи световни компании и политици. Чрез своите презентация и постер, отборът представи достойно България за пръв път на тази световна сцена. Основен акцент беше промотирането на Софийски университет „Св. Климент Охридски” като място за развитие на синтетичната биология у нас, подчертавайки основния принос на Студентски съвет при СУ.
За тазгодишното издание на iGEM, нова група от 5 студента от СУ, БФ и един студент от СУ, ФМИ изграждат гръбнака на втория български отбор – Десислава Попова, Илка Цветкова, Калина Кукова, Стиляна Панова, Габриела Виячева и Божидар Димитров. Един от ръководителите, подпомагащ безвъзмездно отбора, е д-р Славил Пейков, хоноруван преподавател по молекулярна генетика и генно инженерство в БФ, завършил докторантура в областта на човешката генетика в Хайделберг, Германия.
Участието ни в iGEM 2017 ще позволи затвърждаването и надграждането на миналогодишните успехи. Анализирайки допуснатите грешки и оптимизирайки работния процес, тазгодишният отбор реално би могъл да се съревновава за златни медали. Това прави каузата ни още по-значима за Софийски Университет, тъй като подобно постижение би демонстрирало възходяща градация на успехите, доказвайки, че миналогодишните резултати не са били плод на случайност. Освен това, като единствен представител от Балканския полуостров, нашият отбор има реалната възможност да издигне университетът ни като регионален център на съвременната наука.
Мотивирани сме да покажем, че въпреки всички трудности пред младите студенти-учени в България, все още можем достойно да продължим научните традиции и същевременно да ги обогатим с нови успехи.
iGEM е състезание, предоставящо множество възможности за постигане на успехи, популярност и личностно развитие на участниците.
iGEM 2017 отборът има осигурено работно пространство в лабораторния комплекс на София Тех Парк – БиоИнфоТех, където участващите студенти работят в среда, оборудвана и сертифицирана по съвременните европейски изисквания. Същевременно и най-оборудваният център сам по себе си не би бил достатъчен, без наличието на отговорни съветници, които да подпомагат студентите в първите им стъпки в науката. За целта отборът ни има осигурени ръководители и съветници, придобили докторски степени и специализирали във водещи университети в Германия, Франция, Англия и Швейцария.
Следващият най-важен аспект за нас като отбор е нашата социална кампания. Миналогодишният отбор организира Европейска нощ на учените в Тех Парка, изнесе презентации пред посланници на различни държави и презентира научните си идеи на разбираем език сред обикновените хора на улицата. Всички събития бяха отлично посрещнати, като само нощта на учените събра над 500 човека от всички възрасти, индикирайки една рекордна посещаемост. При тези събития беше направена изключително успешна реклама на Софийски Университет и на Студентски съвет пред обикновените хора, показвайки че и унас се извършва научна дейност. Тазгодишният отбор ще продължи тези практики и ще ги обогати с допълнителни дейности, като предстоящото издание на „Аз, инженерът”(06.04.17), където ще участваме с презентация и щанд на изложението. Допълнително водим преговори за участие на Софийски фестивал на науката 2017. Тези участия са изключително сериозен ангажимент в очите ни, защото наша цел е да бъдем не просто лабораторни работници, но и инициатори и най-вече катализатори на промяна към едно по-будно младо общество. Надяваме се, че нашият пример също така ще допринесе за задържането на младите умове в България и насочването им към нашия университет.
Друг ключов аспект е поддържането на положителен медиен образ на отбора и iGEM състезанието в медиите за масова комуникация. Многобройните ни медийни изяви в bTV, БНТ, НОВА ТВ, Bloomberg TV, БНР, 24 часа и много други спомогнаха за изграждането на положителния имидж на нашия университет, давайки ни същевременно безценни уроци в общуването с журналисти.
Важен аспект в развитието на отбора е връзката с представители на българската индустрия. Организираните посещения в заводите на Биовет Пещера и ЕлБи Булгарикум презентираха пред студентите перспективите за развитие на млади специалисти в България. Изнесените презентации пред висшия мениджърски състав на двете компании позволи завързване на ценни контакти и подпомага бъдещото развитие на участниците в родни компании. Избраният от нас тазгодишен проект (за справка вижте кратко описание в Приложение) има директно приложение в нашата индустрия, създавайки „Система за ускорена еволюция“. По този начин ние демонстрираме способността на нашия университет не само да развива фундаментална наука, но и директно да отговаря на нуждите на бизнеса в България.
Вярваме, че всички тези аспекти на iGEM състезанието дават невероятни възможности за личностно развитие на участващите студенти. Тяхното осъзнаване като млади учени с идеи и възможности да променят заобикалящата ги средата ще подпмогне България, а дадената им възможност достойно да представят своите резултати пред света ще затвърди традиционно добрия облик на Софийски Университет

Цели на проекта:

- да развием способностите на млади студенти до адекватна конкурентноспособност на връсниците им в другите европейски държави

- реализиране на реален научно-изследователски проект, използвайки за пръв път съвременната CRISPR-dCas9 система за генно инженерство

- да подобрим облика на СУ и да го издигнем до международно значим център по синтетична биология

- да генерираме реално приложима в индустрията система, с цел привличане интереса на водещи компании към студентите на СУ

- да популяризираме науката сред хората от всички възрасти в България

Бъдещи цели и насоки:

- да утвърдим българското участие на iGEM, да го превърнем не само в традиция, но и в мощен мотиватор за всички следващи биолози в СУ
- да организираме колаборации с партньорите си от индустрията, предоставяйки ясни перспективи за развитие у нас не само пред участниците, но и пред техните колеги

Задачи на проекта:

Да се организира работен процес с равното участие на всички студенти :
• следене за редовно участие чрез списъци
• организиране на информационен обмен посредством онлайн платформата Trello
• организиране на серия от семинари веднъж на всеки 2 седмици с цел развитие на презентационни умения
• въвеждане на индивидуални списъци с лабораторни задачи
• осигуряване на адекватен надзор от опитни инструктори
Подобряване на облика на СУ и популаризиране на науката у нас
• спечелване на златен или сребърен медал
• приготвяне на висококачествен постер с логото на СУ и Студентски съвет, който после ще бъде представен също и на различни научни конференции в България
• задължително участие на всички студенти в разнообразните медийни изяви
• организиране на поне три целеви събития (напр. Нощ на учените) за презентиране на науката пред неспециалисти с изтъкване подкрепата на Студентски съвет при СУ (чрез директна комуникация и рекламни материали)
• участие във всички рекламни инициативи, предприемани от Студентски съвет (при нужда)

Целева група:

Целева група:

Десислава Попова - спец. Молекулярна биология / Биологически факултет / фак.номер: 10533
Илка Цветкова БФ - спец, Молекулярна биология / Биологически факултет / фак.номер 10560
Калина Кукова БФ - спец, Молекулярна биология / Биологически факултет / фак.номер 10690
Стиляна Панова БФ - спец, Молекулярна биология / Биологически факултет / фак.номер 10602
Габриела Виячева БФ - спец, Молекулярна биология / Биологически факултет / фак.номер 10599
Божидар Димитров ФМИ - спец, Математика и информатика / Факултет по математика и информатика / фак.номер 13602

Всички студенти от БФ, ХФ и ФМИ на СУ с интерес към развиване на наука у нас.

График на проекта:

Предоставеният график за реалния научен проект на отбора обхваща времето от 27.03 до 20.10 тази година. Всички дейности са така организирани във времето, че учебната дейност на участващите студенти и останалите им задължения към СУ да не пострада по никакъв начин. Дефинирани са и три междинни цели, позволяващи своевременен мониторинг на постигнатите резултати.

Научен проект:
07.03 – 27.03 селекция на отбора
01.04 – 30.04 запознаване с небходимите технологии на теоретично ниво, дизайн на необходимите ДНК конструкти, набавяне на щамове, плазмиди и консумативи от различни локации
01.05 – 31.05 провеждане на proof of principle експерименти за интегриране на конструкти в бактериалната хромозома и подтискане на генна експресия посредством CRISPR-dCas9 системата
Междинна цел 1 – успешно мястоспецифично интегриране на конструкт в бактериалната хромозома на E. coli.
01.06 – 10.07 клониране на gRNAs за подтискане на гените, важни за точността на ДНК репликацията и тестването на ефективността им чрез репортерен плазмид
Междинна цел 2 – успешен синтез на активни gRNAs, подтискащи експресията на поне 3 гена, участващи в поддържане точността на репликацията.
10.07 – 30.07 Определяне на подходяща комбинация от валидираните gRNAs и синтезирането им в общ конструкт
01.08 – 10.09 Тестване на мутагенния потенциал на новополучения щам посредством различни системи. Промотиране на новата система пред индустрията. Тестване на получения щам със оптимизиране на секвенции от нашите индустриални партньори (при интерес от тяхна страна).
Междинна цел 3 – успешно генериране на бактериален щам с повишени нива на мутации.
11.09 – 10.10 модифициране на части от iGEM регистъра (критерий за медал), подготовка за изпращане на генерираните от нас конструкти до общността (критерий за медал).
11.10 – 20.10 подготовка за презентация в Бостън, изготвяне на постер с резултати, изнасяне на презентации в БФ на СУ с подготвителна и промотираща цел

График за социалната кампания:

06.04 Аз, инженерът – презентация, щанд на изложението
01.09 – 30.09 нощ на учените
01.07 – 30.07 организиране на презентации за неспециалисти на тема генно инженерство и синтетична биология
20.09 – 20.10 ходене по училища
20.09 – 20.10 презентиране в университети (СУ, МУ, ТУ и др.)

NB! Поради нецикличния характер на останалите социални и медийни прояви, в които отборът планира да участва/организира, задаване на точна времева рамка не е възможно.

Необходими ресурси:

1. Такса за регистрация на отбора = 5000 $ (9147 в български лева при курс 1,829 на БНБ)

ОБЩО: 9147 лв.

Осигурени ресурси:

Лабораторни помещения – достъп до високотехнологична лаборатория, осигурена от София Тех Парк;

Високотехнологична апаратура, уникална за България – осигурена от БиоИнфоТех;

Човешки ресурс – 5 студента от БФ на СУ + 1 студент от ФМИ на СУ, участващи в отбора безвъзмездно; двама ръководители с докторски степени от Германия и Франция, подпомагащи отбора безвъзмездно;

ДНК конструкти – над 550 висококачествени генетични конструкта с най-различни приложения, предоставени от iGEM след заплащане на регистрацията;

NB! След състезанието Студентски съвет получава пълен достъп до кутията и възможност да разпространява съдържанието ѝ сред всички желащи студенти на СУ.

Синтез на ДНК конструкти – 3000 Е, предоставен от IDT

Молекулярно-биологични консумативи – 3000 лв., осигурени от собствено финансиране на отбора.

Финансово описание на проекта:

Такса за регистриране на iGEM отбор – http://2017.igem.org/Competition/Registration

Партньори на проекта:

Български фирми и организации: Биовет Пещера София Тех Парк “Аз, инженерът” Студентски съвет при Софийски университет Св. Климент Охридски Софийски университет Технически университет Медицински университет Чуждестранни фирми и спонсори: Termo Fisher Scientific Медии: BNT, Nova TV, BiT, Bloomberg TV, БНР, вестник 24, списание Българска Наука и много други интернет сайтове и блогове. http://www.bitelevision.com/prepodavatel-pred-sintetichnata-biologiya-nyama-ogranicheniya/ https://nova.bg/news/view/2016/07/04/152406/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D1%82%D1%8A%D1%80%D1%81%D1%8F%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/ Много обикновени хора, които са били съпричастни към инициативата ни, купували са тениски с логото на отбора или са дарявали безвъзмездно средства. Oфициален сайт на iGEM Bulgaria: http://2016.igem.org/Team:Bulgaria

Файлове: