Описание на проекта

Описание на проекта:

“Бункасай” – празник на японската култура, е събитие, организирано ежегодно от студентите на специалност Японистика в СУ. Провежда се в рамките на един ден и има за цел популяризиране на японската култура в България и запознаване на гостите със специалност Японистика и възможностите, които тя предлага. Ще се проведе за дванадесета поредна година и тазгодишното издание ще е на тема “Митологична Япония - Епохата на божествата”.
Празникът включва в себе си разнообразни уъркшопове, демонстрации, презентации, игри и сценични изяви. Състои от две части – сценична и извънсценична. Сценичната част представлява пиеса, основана върху различни митове на Япония, изпълнение на песни, традиционни и модерни танци, викторини, скечове и др. Извънсценичната част се състои от уъркшоп-стаи с различна тематика, които запознават гостите с различни аспекти на японската култура, в частност с японстката митология, както и с дейността на специалност Японистика. Част от стаите са: калиграфия, оригами, стая на ужасите “кайдан”, японски игри, “чайна” стая, стая “джинджа”, посветена на религиите на Япония, обличане на лятно кимоно “юката”, разказване на митове, митологията в съвременната култура.
Подготовката за “Бункасай“ започва още през февруар. Студентите от първи до четвърти курс организират срещи и решават концепцията на събитието и начина, по който тя да бъде реализирана съответната година. Тази година темата е насочена към наистина традиционната страна на Япония – митовете, легендите, свръхестествените създания, връзката им с шинтоизма и будизма и влиянието им върху живота на съвременния японец и съвременната японска култура. По време на празника и в сценичната, и в извънсценичната част ще бъдат представени максимално достъпно части от японски митове, както и вдъхновени от тях тематични уъркшопове.
Събитието има за цел да е увлекателно и информативно и гостите да си тръгнат, докоснали се до максимално много аспекти на японската култура, мислене и естетика. За тази цел студентите на доброволен принцип се разделят на различни групи, като поради сравнително малкия брой студенти често има хора, ангажирани с 2-3 различни проекта. Включват се и японски студенти, учещи в СУ през текущата година. Всяка група отговаря за отделен елемент от сценичната или извънсценичната част и замисля по какъв начин най-ефективно да заинтригува публиката, представяйки им част от митологията на Япония на фона на аспект от традиционната японска култура. Всичко се съгласува с преподавателите от специалност Японистика, които дават напътствия и съвети за ефективното осъществяване на проекта.
През март и април се изготвят сценарии за пиесите и за сценичната част като цяло, правят се репетиции на танците, изготвят се програмите за уъркшоповете и се изясняват материалните и финансовите нужди за реализацията. Рекламата на събитието започва в края на април първо в социалните мрежи, а на по-късен етап чрез плакати, флаери и покани. В края на май са финалните приготовления и репетиции в очакване на деня на събитието.
Линкове към предишните издания на празника, където могат да бъдат намерени снимки, видеа, отзиви и коментари на гостите:
https://www.facebook.com/events/148249918695623/
https://www.facebook.com/events/517150111728231/
https://www.facebook.com/events/387067391484498/
https://www.facebook.com/events/1734733563465237/

Цели на проекта:

Дванадесетият празник на японската култура “Бункасай” на СУ под наслов “Митологична Япония - Епохата на божествата” има следните цели:
На първо място, събитието има за цел да обогати знанията на студентите на СУ за особеностите на традиционната японска култура, език и народ, особено по-малко известните от тях, и в частност различните страни на митологията на Япония.
На второ място, празникът цели да запознае бъдещите кандидат-студенти с възможностите, които специалност Японистика, една от най-желаните във ФКНФ, предлага, както и с условията на учене, материалната база, преподавателския екип и потенциалните им бъдещи колеги.
Цел е също така чрез планирането и осъществяването на събитие от подобен мащаб (особено за сравнително малка специалност) да демонстрираме какви възможности предлага СУ и на какво са способни неговите студенти.
Безспорно с организирането на „Бункасай“ целим и да допринесем за поддържането на връзките и партньорствата най-вече с Посолството на Япония в РБ, но и с различните училища и школи по японски език, клубове и организации, свързани с японската култура, откъдето и всяка година млади хора се вдъхновяват да постъпят в специалността.
Не на последно място, събитието цели да достигне и надмине миналите издания на празника.

Задачи на проекта:

Задачи за сценичната част:
Състои се от приветствени речи от организаторите и официалните гости на събитието, пиеса по няколко японски мита, изпълнение на танци, вплетени в пиесата, песни на митологична тематика, викторина, скечове. Пиесата, танците и песните целят да представят части от японската митология максимално развлекателно, а викторината и скечовете са интерактивни и целят да обогатят общата култура на посетителите.
Задачи за извънсценичната част:
Интерактивните уъркшоп стаи с различна тематика (калиграфия, оригами, обличане на лятно кимоно “юката”) целят да дадат възможност на гостите да се докоснат до традиционните японски изкуства и културни дейности, като в демонстрациите ще са вплетени аспекти от японската митология.
Стаи “чайна”, “кайдан”, игри са от забавната част на събитието. Те целят да развлекат посетителите като междувременно ги информират за японската митология.
Презентационните стаи “джинджа”, разказване на митове и митологията в съвременната култура вече целят да запознаят малко по-подробно с темата на конкретното събитие – в тях посетителите ще получат информация, но ще могат и да задават въпроси и да обогатят трайно знанията си за ролята на митовете в традиционната и съвременната японска култура.

Целева група:

От една страна, събитието е насочено към студентите на Софийския университет. Разбира се, организацията на подобен проект е повод за сплотяване на членовете на специалността, но същевременно събитието е една чудесна възможност за всички останали студенти на СУ да разширят познанията си за както за Япония, така и за японистичната общност в България.
От друга страна, събитието е насочено към бъдещите студенти на специалността – по време на празника те могат да посетят аудиториите, да се запознаят с бъдещите си колеги и преподаватели и да усетят обстановката в специалността. Немалко от настоящите студенти в специалността са били привлечени да влязат в нея именно заради посещението си на едно от миналите издания на празника.
Разбира се, събитието също така е насочено към японците в България – студенти, преподаватели, дипломати, туристи. То е една добра възможност за развитието на културните и дипломатическите отношения между Япония и България.
Не на последно място, събитието е насочено и към широката публика. Входът е безплатен, отворено е за външни гости и както сценичната, така и извънсценичната част са подбрани така, че да са леснодостъпни и разбираеми за неспециалисти. Обстановката е лека, събитието цели да е развлекателно и информативно, затова и се радва на голям успех и отразяване в родните медии през последните години.

График на проекта:

15/02/2017-02/03/2017 : Избиране на главни отговорници, обсъждане на идеи и изграждане на цялостна концепция за събитието.
03/03/2017-01/04/2017: Решаване на съдържанието и програмата на събитието, редовни срещи с организаторите, разпределяне на ролите, изготвяне на финансов и материален план.
02/04/2017-14/04/2017: Първи репетиции, съставяне на сценарий за сценичната част на събитието, работа по изработване на декори и украса.
15/04/2017-27/05/2017: Реклама, изпращане на покани; набавяне на необходимите материали, изготвяне на декори, постоянни репетиции.
27/05/2017: Подготовка и украса на залите. Генерална репетиция на сценичната част.
28/05/2017: Провеждане на събитието.
29/05/2017 – 15/06/2017: Съставяне на описателен и финансов отчет на събитието. Представяне на отчетите пред СС.

Необходими ресурси:

Човешки ресурс – студентите от специалност “Японистика” и част от студентите от специалност “Южна, Източна и Югоизточна Азия”, японски студенти на обмен в СУ.
Административен ресурс – одобрение за ползване на материална база (сградата на Центъра за източни езици и култури) от управителя на сградата и ръководители на катедри; Одобрение на проект за финансиране на събитието от СС
Материална база – сградата на ЦИЕК, аудиторни зали.
Техника – озвучителна техника, телевизори, конзоли, компютри, проектори и друга презентационна техника.
Финансиране – закупуване на материали за украса и декори на стаите и сцената и провеждането на уъркшоповете, закупуване на храни и напитки за “чайна” и “ятаи”, закупуване на материали за изработката на костюми за сценична част.

Финансово описание на проекта:

1. Рекламни материали от Университетска печатница:
- 20 плаката А3 едностранни
- 600 програми А4 двустранни
- 300 флайера А5 едностранни
- 20 покани (точният размер ще се доуточни според дизайна)
- принтиране на 15 различни информативни плаката с размер А3 за японските митове
2. Необходими средства за стая „Калиграфия“:
- Мастило за втриване – 5 бр. – 21.14 лв.
- Оризова хартия за писане – 100 листа – 29.98 лв.
- Мастилница – 5 бр. – 58.96 лв.
ОБЩО: 110.08 лв.
3. Необходими средства за стая „Оригами”:
- Стирофром топка 70 мм – 15 бр. – 6.30 лв.
- Плат 100/180см тъмносин – 15.48 лв.
- Завеса/дамаска едноцветен плат, ширина 180 см – 15.84 лв.
- Конци: 1.05 лв х броя
o DMC Blanc – 3 бр.
o Мулине DMC :
o Зелени – 704, 906, 907
o Жълти – 3820, 3821, 3822
o Розови – 151, 899, 3607
o Лилави – 3861, 552, 3835
o Червени – 817, 816
o Оранжеви – 3853
o Сини – 800, 519, 796, 939
o Сив – 535 – 3 бр.
Общо конци – 25 чилета х 1.05 лв. = 26.25 лв.
o Златен - Метализиран конец D3852, макара, 35 м – 3.80 лв.
o Черен – Метализиран конец D310, макара, 35 м – 3.80 лв.
o Игли за бродерия – никел №24 – 6 бр. – 1.40 лв.
- Хартия за оригами:
o FOLIA 20х20 80 гр. 50 листа – 11.50 лв.
o CREATIV 15х15 80 гр. 50 листа – 8.90 лв.
o FOLIA Ornamental 20х20 см – 11.50 лв.
o FOLIA Sweet 20x20 см – 11.50 лв.
o FOLIA Basics 15x15 см – 7.50 лв.
- Карфици Mas 32 мм – 6 бр. – 3.12 лв.
- Маски – 5 бр. – 15.00 лв.
- Лепило за папиемаше – 5 бр. – 15 лв.
- Четки за рисуване, различни размери, комплект – 11,90 лв.
- Акварелни бои, комплект – 12,50 лв.
ОБЩО: 181.29 лв.
4. Необходими средства за стая „Чайна“:
- Яйца – 17 бр. – 5.00 лв.
- Брашно – 2 кг – 2.40 лв.
- Захар – 2 кг – 3.83 лв.
- Бакпулвер – 5 пакета – 0.88 лв.
- Олио – 2 литра – 5.46 лв.
- Сметана на прах – 1 кг – 6.83 лв.
- Мед – 500 мл – 7.20 лв.
- Други видове чай – 18.50 лв. (1 кутия – 10 пакета – 1.85 лв.)
- Фолио – 3 кутии – 5.51 лв.
- Кафе – 120 гр. – 4.56 лв.
- Двуроги вилички – 400 бр. – 2.99 лв.
- Чаши – 200 мл. – 500 бр. – 10.90 лв.
- Чинии – 300 бр. – 16.50 лв.
- Хартия за украса – 10 лв.
- Агар-агар – 1 пакет – 1.50 лв.
- Оризово брашно – 1 кг. – 10 лв.
- Боб Адзуки – 500 гр. – 6.00 лв.
- Чай Матча – 4 пакета – 9.50 лв.
ОБЩО: 127.56 лв.
5. Необходими средства за щандове „Ятаи“:
- Шишове – 6 пакета – 11.82 лв.
- 3 кутии прозрачно фолио – 5.51 лв.
- Ориз за суши – 15 кг – 60.84 лв.
- Крема сирене – 5 опаковки – 5.35 лв.
- Риба тон – 4 консерви – 17.08 лв.
- Майонеза – 500 гр. – 5.70 лв.
- Пилешки гърди – 1.5 кг – 9.11 лв.
- Краставица – 2 кг. – 4.30 лв.
- Кренвирши – 25 бр. – 2.5 кг – 20.30 лв.
- Кашкавал – 1 кг – 16.79 лв.
- Шунка – 500 гр – 7.79 лв.
- Бекон – 500 гр – 4.99 лв.
- Сладък картоф – 2 кг – 10.78 лв.
- Мини лукчета – 1 буркан – 2.75 лв.
- Олио – 4 литра - 10.92 лв
- Панко – 2 кг – 31.9 лв.
- Брашно – 700 гр – 1.00 лв.
- Яйца – 37 бр. – 7.50 лв.
ОБЩО: 234.43 лв.
6. Необходими средства за стая „Кайдан“:
- Тиксо (Хартиено и обикновенo) - 4 ролки – 8.00 лв.
- Изолирбанд – 2 ролки – 6.00 лв.
- Черни чували – 100x80 см – 8.50 лв.
- Плат – 2 м плат с ширина 1.50 см – 44.00 лв.
- Памук – 1 пакет – 1.50 лв.
- Червени крушки – 3 бр. – 5.70 лв.
- Черна боя – 1 шише – 9.00 лв.
- Театрално лепило - 1 бутилка – 6.00 лв.
- Картони - 50/70 см (1.10 лв/брой) - 50 бр. – 55.00 лв.
ОБЩО: 143.70 лв.
7. Необходими средства за стая „Игри“:
- Твърда хартия (по-голяма от А3) JUMBO – 3 бр. – 4.50 лв.
- Цветен печат върху твърда хартия А4 – 10 бр. – 9 лв.
- Цветен печат върху само-залепваща хартия А4 – 6 бр. – 5.40 лв.
- Черно-бял печат на страница А4 – 30 бр. – 1.50 лв.
ОБЩО: 20.40 лв.
8. Необходими средства за стая „Юката“:
- Светещ маркуч с 32 бр. бели лампички 4 м (1 м – 1.80 лв.) – 7.20 лв.
- Светещ маркуч с LED 2 линии, цвят слънчево жълто 6 м (1 м – 4.50 лв.) – 27.00 лв.
- Хартия – 10.00 лв.
ОБЩО: 44.20 лв.
9. Необходими средства за стая „Джинджа“:
- Цветен картон А4 (различни цветове) – 200 листа – 15.00 лв.
- Бирен картон А4 – 12 листа – 12.00 лв.
- Цветна връв – 3 ролки – 7.00 лв.
- Лепило С 200 м, 500 гр. – 1 бр. – 6.00 лв.
- Пишещи пособия – 10 бр. – 5.00 лв.
- Туш „Кохинор“, 20 мл. – 10 бр. – 15.00 лв.
- Цветно принтиране и ламиниране на помощни материали – 15 листа – 15.00 лв.
- Акварелна четка „CREALL” – 10 бр. – 10.00 лв.
- Ароматни пръчици „Кралски сандал“ – 2 пакета – 5.00 лв.
ОБЩО: 90 лв.
10. Необходими средства за стая „Митология в съвременната култура“:
- Самозалепваща хартия А4 (80-300 мг), цветно принтиране – 12 листа – 12.00 лв.
- Гланцирана хартия А3 (80-300 мг), цветно принтиране – 10 листа – 15.00 лв.
- Гланцирана хартия А3 (80-300 мг), цветно принтиране – 7 листа – 10.50 лв.
ОБЩО: 37.50 лв.
11. Необходими средства за сценичната част:
- Кимоно мъжко – 4 м плат с ширина 1.50 см (12 лв. на метър) – 1 бр. – 48.00 лв.
- Юката женска – 3.60 м плат с ширина 1.20 см (8 лв. на метър) – 1 бр. – 28.80 лв.
- Костюм туника с панталони хакама – 4 м плат с ширина 1.50 см (12 лв. на метър) – 1 бр. – 48.00 лв.
- Костюм, наподобяващ броня – 4 м плат при ширина 1.50 см (18 лв. на метър) – 1 бр. – 72.00 лв.
- Кимоно женско + орнаментация – 4 м при ширина на плата 1.50 см (18 лв. на метър) – 1 бр. – 72.00 лв.
- Хаори (елекоподобно кимоно) – 4 м при ширина 1.50 (3.80 лв. на метър) – 1 бр. – 15.20 лв.
- Изработка на един костюм – 50 лв. x 6 костюма = 300 лв.
ОБЩО: 584.00 лв.

ВСИЧКО ОБЩО: 1,573.16 лв.

Партньори на проекта:

Специалността се самофинансира за част от материалите за изработване на украса и декор, както и за символичните награди за викторината, закупени от Япония. Специалността разполага със собствена техника за озвучаване, телевизори и проектори. Студенти ще предоставят собствени конзоли и при нужда – допълнителна озвучителна техника. Японските облекла и аксесоари за стая “юката” и “чайна” ще се заемат от Културния център на Посолството на Япония в РБ, от наличните в специалността, както и от преподаватели, завършили и настоящи студенти на СУ. Не се предвижда друго финансиране освен от СС.