Описание на проекта

Описание на проекта:

Дни на свободното слово е проект на факултетен студентски съвет на ФЖМК, който се провежда ежегодно от 2005 г. насам. Тазгодишното издание на събитието ще бъде 13-то в неговата история. Дните на свободното слово е събитие, което оставя сериозен отпечатък и има изключително значение за живота на ФЖМК. Всяка година в рамките на фестивала се организират кръгли маси, срещи с медийни експерти, работещи журналисти, писатели, издатели, преподаватели, теоретици на журналистиката, иноватори, блогъри и др.. Осъществяват се дискусии,по време на които студентите и гостите на събитието дебатират по темите за свободата на медиите, тенденциите в областта на медиите и цензурата и ограниченията, които журналистите и издателите срещат в своята работа.
Събитието ще се състои от три последователни дни като във всеки от тях ще има по две панелни срещи, дискусии и/или дебати, разделени между кратка и скромна кафе-пауза. Фестивалът традиционно се придружава от конкурс за есе, в който могат да вземат участие студенти от всички специалности на СУ ”Св. Климент Охридски”

Цели на проекта:

Основната цел на проекта е да се срещнат различни гледни точки, мнения и виждания и да се събуди интерес към проблема за свободата на медиите, журналистическата независимост и смелостта да се бориш с цензурата и монопола на достъп до информация. Смятаме, че опитът, който студентите придобиват от подобни срещи, дискусии и дебати е от огромна полза за тяхното професионално и личностно развитие. В ерата на фалшивите новини, автоцензурата, липсата на прозрачно медийно финансиране в България и изключително незавидната й позиция в класациите, отразяващи нивото на свобода на словото, подобен проект е от огромна важност в борбата с обръщането на тези негативни тенденции.

Задачи на проекта:

Проектът ще запази всички свои добри практики и идеи, които са развити през последните 12 години, но ще се опита и да усъвършенства фестивала, да му даде нов тласък, да постигне по-широко медийно отразяване и да достигне до по-голям брой студенти, колеги и гости. Ще бъдат поканени интересни и любопитни за студентите професионалисти, които притежават нужния житейски и професионален опит.

Целева група:

Основна целева група са студентите във Факултета по журналистика и масова комуникация, но събитието ще бъде отворено, рекламирано и популяризирано сред всички студенти на СУ, които се интересуват от проблемите на медиите и борбата за свободно слово..

График на проекта:

1. Подготвяне на организационен план относно залите на провеждане и разположение на необходимата техника. - до 31.03.
2. Отправяне на покани към гости, лектори и експерти, които да бъдат част от събитието и провеждане на преговори за тяхното участие 01.04.-15.04
3. Уточняване и финализиране на конкретния списък с участници- 15.04.-20.04 .
3. Търсене на спонсори и медийни партньори – 01.04.-20.04.
4. Изготвяне на рекламни материали – 20.04-24.04.
5. Поръчка на необходимите канцеларски материали - 25.04.
6. Печатане на рекламни материали – до 27.04.
7. Доставка на необходимите канцеларски материали – до 29.04
8. Рекламиране на събитието по няколко медийни канала – 29.04 – 16.05.
9. Изготвяне на сценарий на събитието - 01.05-02.05
10. Подготовка и обявяване на конкурса за есе- 20.04. Краен срок за предаване на есетата 10.05
11. Четене и оценяване на есетата от страна на експертно жури-10.05-17.05
12. Поддържане на комуникацията с партньорите и гостите на събитието и подготвяне на резервни варианти, в случай на изненадваща невъзможност на някой да присъства – 01.05-16.05.
13. Провеждане на събитието – 17.05,18.05 и 19.05
14. Обявяване на победителите от конкурса за есе -19.05

Необходими ресурси:

Факултетен студентски съвет на ФЖМК разполага с нужния човешки, организационен и информационен ресурс за да превърне събитието в успешен проект. Необходимите финансови средства са нужни за направата на рекламни материали, закупуване на награди и подсигуряването на скромна кафе-пауза от кафе, вода и дребни сладки. За отпечатването на рекламните материали ще бъдат използвани услугите на Университетска печатница.

Финансово описание на проекта:

1.Плакати – А3-8 броя – 1.00 лв. с ДДС за брой
2.Флаери - А5-300 броя – 0.30 лв с ДДС за брой.
3.1 eBook четец PocketBook Basic 2 PB614- I-ва награда в конкурса за есе 160.00 лв. с ДДС
4. Ваучери за книги -130 лева (80 лева - II-ра награда в конкурса за есе и 50 лева- III-та награда в конкурса за есе)
5. 4 кутии кафе 3 в 1 (28x18 гр). Цена: 11.00 лв за 1 брой ДДС
6. 60 броя мин.вода 0.330 мл. Цена: 0.36 лв. за 1 брой
7. 5 пакета дребни сладки 280 гр. Цена: 2.89 лв. за 1 брой

Партньори на проекта:

Осигурено и потвърдено е партньорството с Радио „Реакция” и телевизия „Алма Матер” Водят се преговори за изграждане на допълнителни медийни партньорства и се търсят спонсори за утешителни награди за всеки класирал се сред първите 10 в конкурса за есе