Описание на проекта

Описание на проекта:

„Изобретателски маратон“ е идея за полагане на основите на състезание от тип хакатон с продължителност 48 часа, което да бъде провеждано ежегодно във Физическия факултет. По време на него, участници, разпределени в отбори, се състезават в създаването на прототипи или завършени реализации на устройства, съобразени с темата на състезанието. Изобретателският маратон завършва с кратка презентация и демонстрация на разработените от участниците проекти.
В маратона могат да вземат участие до 10 отбора (един отбор е между 2 и 4 човека), като капитана на отбора трябва да бъде студент или докторант от Физическия факултет.

Цели на проекта:

1. Да мотивира студентите и учениците да се занимават с приложна физика.
2. Развитие на креативността и работата в екип на участниците в Хакатона.
3. Популяризиране на новите технологии сред студентите и учениците.
4. Популяризиране на състезанието сред студентите и учениците.
5. Създаване на връзки с технологични компании.

Задачи на проекта:

1. Изготвяне на регламент и правила за участие.
2. Изготвяне на рекламни материали.
3. Популяризиране на проекта сред студентите и учениците.
4. Закупуване на необходимите материали за провеждането на "Изобретателския маратон".
5. Организиране на информационни срещи свързани с "Изобретателския маратон".

Целева група:

Като първа година, в която ще се проведе "Изобретателския маратон", той е насочен предимно към студенти от Физическия факултет при Софийския университет, но участие могат да взема и студенти от други факултети на СУ, както и други ВУЗ и ученици.

График на проекта:

от 20 март до 12 април – Регистрация на идеите и отборите
30 март 17:00 – Първа информационна среща между организатори и желаещи за участие, brainstorming сесии за намиране на идеи
6 април 17:00 – Втора информационна среща между организатори и желаещи за участие, brainstorming сесии за намиране на идеи
24 април – Изготвяне и публикуване на окончателен списък с отбори и теми и определяне на менторите
до 1 май – Заявяване на нужните за реализирането на проектите материали и апаратура
18-19 май – Провеждане на маратона
20 май 12:30 – Представяне на разработените проекти пред жури

Необходими ресурси:

Материали за провеждане на "Изобретателския маратон" (ел. мотори, Arduino-та и други, в зависимост от заявените от участниците необходими материали) - до 150 лв. на отбор – осигурени от VMware България.
2xобяд за 50 човека - 2х50х12 = 1200 лв.
1хвечеря за 50 човека - 50х12 = 600 лв.
сандвичи за 50 човека - 3x50х3.80 = 570 лв.
100 бр. води 1.5 л
24 бр. Кока-кола 2 л
100 бр. 3 в 1
100 бр. кръгли стикера с логото на маратона, диаметър 3-5 см
еднократни пластмасови чашки и прибори - 200 бр

Финансово описание на проекта:

таван: до 2200 лв.

Партньори на проекта:

VMware България - осигурява необходимите материали за джаджите и наградния фонд, както и ментори за проектите. Физически факултет - осигурява част от необходимите място за провеждане и необходимата апаратура, както и ментори за проектите.