Описание на проекта

Описание на проекта:

Между 27. и 31. юли 2017 г. в гр. Лексингтън, столицата на щата Кентъки, САЩ, ще се проведе Четиринадесетият международен конгрес на Academia Latinitati Fovendae - едно от най-старите и най-големи сдружения на учени в областта на класическата филология и на латинския език (http://www.academialatinitatifovendae.org/Academialatinitatifovendae/ALF.html), провеждащо своите конгреси на всеки четири години. Поканен съм да изнеса пленарен доклад пред всички участници в конгреса, сред които учени от университетите в Льовен, Берлин, Корнел и други.

Темата на доклада е „De Paulo Rubigallo Pannonio eiusque descriptio itineris Constantinopolitani – et praesertim Bulgariae“ – „За Паул Рубигал и неговото описание на пътуването до Константинопол и по-специално на България“ : ще говоря за поетическото описание на пътуването до Константинопол на един унгарски мисионер през XVI в. и по-конкретно за частта, която описва българските земи и градовете София и Пловдив. Резюмета на всички доклади могат да бъдат прочетени на страницата на конгреса: https://conventus-lex.github.io/en/ .

Цели на проекта:

Целта на проекта е осигуряването на възможност за пълноценно участие на представител на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в дейността на този престижен международен форум. Представител на нашия университет не е участвал с доклад на конгресите на ALF от десетилетия, затова целта е и достойното завръщане на университета на този форум. Освен това темата позволява утвърждаване на значението на българските земи за изследванията на Античността и класическите езици пред широка международна общност.

Задачи на проекта:

Задачите, които проектът трябва да изпълни, включват изнасяне на пленарен доклад на тема „De Paulo Rubigallo Pannonio eiusque descriptio itineris Constantinopolitani – et praesertim Bulgariae“, създаване на контакти и обмяна на опит с други изследователи в областта на латинския език и класическата филология; популяризиране на постиженията на класическата филология в Софийския университет и българските изследвания на Античността в неформални разговори.

Целева група:

Димитър Драгнев, ф. № 771107, студент в МП „Старобългаристика“ на ФСлФ понастоящем; бакалавър по класическа филология (СУ, ФКНФ, 2013 г.), завършил с пълно отличие.

График на проекта:

25.-26. юли: Отпътуване за САЩ и пристигане в град Лексингтън
27.-31. юли: Провеждане на конгреса
01.-02. август: Отпътуване от САЩ и завръщане в България

Необходими ресурси:

Ресурсите, необходими за осъществяването на проекта, са преди всичко финансови, свързани със заплащането на такса участие, пътни разходи, виза и дневни.

Финансово описание на проекта:

За осъществяването на проекта са необходими около 1500 долара
- Пътуване със самолет (и евентуално автобус) от София до САЩ (точната дестинация на полетите и евентуалното ползване на автобусен транспорт ще се уточни в зависимост от цената) – между 1000 и 1100 долара към 15.03.2017 г.;
- 120 долара такса за участие (необходимо е да се плати до 01. май);
- 160 долара за виза;
- 20 долара на ден дневни (за петте дни на конгреса общо 100 долара).

Партньори на проекта:

Организаторите на конгреса поемат настаняването (вж. приложената покана).

Файлове: