Описание на проекта

Описание на проекта:

Български кино фестивал в Университета – „ Кино по никое време“. Проектът се състои в прожектиране на класически български филми пред студенти. Прожекциите ще се осъществяват в 272 аудитория два пъти седмично от средата на месец април до средата на месец май.

Цели на проекта:

„Кино по никое време” има за цел да припомни и запознае само
студентската общност с върховите постижения на българското филмово
творчество през изминалия век. Смятаме, че това е изключително
важно за съхраняването и развиването на българското самосъзнание,
затова за нас е приоритет да се привлечем общественото внимание към проекта. Възвръщане на младежката общност към ценностите от миналия век, които са изключително нужни на съвременното ни общество.
Създаване на социален проект на територията на Университета, за да може повече студенти да обменят знания, мнения и да имат възможност да дискутират проблемите и основните идеи заложени в прожектираните филми.

Задачи на проекта:

1. Изготвяне на списък с филми 2. Свързване с БНТ и Национален филмов център за предоставяне на авторските права върху избраните филми 3. Запазване на залата за въпросните дни и часове 4. Популяризиране на събитието 5. Раздаване на флаери с програма на фестивала,залепяне на плакати и популяризиране в социалните мрежи 6. Избиране на отговорници за различните дни, които ще следят за настаняването и техническата част 7. Изготвяне на онлайн анкети за обратна връзка

Целева група:

Фестивалът е насочен основно към всички студенти.

График на проекта:

На 15.04 ще бъде проведена първата прожекция
Два дни седмично се планироно да има прожекции. Това ще бъдат вторник и четвъртък след 19 ч. ориентировъчно спрямо заетостта на зала 272.

Необходими ресурси:

Плакати – 60
Флаери - 1500
Човешки ресурс – 10 човека
Техника за прожектиране
Лаптоп
Микрофон

Финансово описание на проекта:

60 x 2 = 120 лв за плакати
1500 x 0.20 = 300 лв за флаери

Партньори на проекта:

Алма Алтер БНТ Национален филмов център ФСС на ФЖМК