Описание на проекта

Описание на проекта:

Организиране на избираем курс по "Soft Skills" - трима водещи гост-преподаватели от най-добрите европейски университети - "Ghent University" и "Cardiff University", Като двама са от "Ghent". Курса ще бъде тримесечен и факултативен, следователно ще носи кредити на студентите. Той ще има две лекции на седмица по 3 учебни часа. Преподавателите ще бъдат подсигурени по време на престоя си в България. Този курс ще бъде отговора на все по-голямата нужда от познания в областта на "Soft Skills" при филтриране на потенциални кандидати от страна на работодателите в България. Курса е изключително важен за студентите от природоматематическите факултети, защото по този начин ще бъдем редом до западните университети, при които се учат различни дисциплини независимо специалността на студента. Това ще допринесе за личностното развитие, което ще стимулира професионалното им такова. Транспорта ще е частично финансиран от нас.

Цели на проекта:

Образователно-информационен обмен.

Задачи на проекта:

Настаняване на преподаватели от западни държави, които ще изнасят 3 месечен курс по "Soft Skills"
Развитие на "Soft skills" умения в студентите на СУ.

Целева група:

Студентите от всички факултети на СУ, тъй като познанията за добра работа в екип, по-добра комуникация и позитивно гъвкаво отношение, не се преподават в СУ а са изключително важни при разработването на проекти или селекция от работодатели.
Курса е изключително важен за студентите от природоматематическите факултети, защото по този начин ще бъдем редом до западните университети, при които се учат различни дисциплини независимо специалността на студента. Това ще допринесе за личностното развитие, което ще стимулира професионалното им такова.

График на проекта:

Начало на курса 01.10.2017(началото на зимен семестър).
Курсът ще е с продължителност 3 месеца - по 1 месец на преподавател. Две лекции на седмица по 3 учебни часа.
Курсът ще бъде съобразен предимно със заетостта на лекторите.
до 30.07 преподавателите да изпратят точно разписание на курса включващ часове и дни за лекциите
от 30.08 до 15.09 потвърждение на преподавателните за
до 30.09 настаняване на първи преподавател
до 30.10 настаняване на втори преподавател и изпращане на първи
до 30.11 настаняване на трети преподавател и изпращане на втори
до 30.12 приключвавне на курса с оценяване на всеки студент и изпращане на трети преподвател

Необходими ресурси:

Необходимост от амбицирани студенти, които искат да получат нови или да задълбичат познанията си по наи-модерната дисциплина в областта на "Soft skills".
Нужда от студенти от ФСС движещи разговора между СУ и гост-преподавателите.
Мотивирани лектори от изказаните университети.

Финансово описание на проекта:

400лв на предподавател за наем 400х3=1200лв
300лв на преподавател за стимулиране на престоя 300х3=900лв
100 лв на преподвател за транспорт = 300 лв
общо: 2400лв

Партньори на проекта: