Описание на проекта

Описание на проекта:

В самия проект се очаква да бъдат поканени лектори /професори, които ще водят лекции, съответно биха показали проблемите в самата система, да дадат становищата си и гледни точки как да бъдат разрешени евентуално тези структурни проблеми, като съответно това би било мотивиращо и за самата публика, която е от прякозаинтересовани млади хора, от които се очаква да спомогнат за решаването на тези проблеми.
Екип : Цочо Бошнаков; Джо Велчев; Божидар Атанасов; Милка Вълканова;Ивеслава Желязкова;Стела Вълчева

Цели на проекта:

Целта на проекта е да повиши нивото на заинтересованост на студентите от факултета по начална и предучилищна педагогика и факултет по педагогика, както и на евентуалните кандидат-студенти , които биха изучавали съответното висше образование.

Задачи на проекта:

Създаване на организационен комитет, който да бъде съставен от мотивирани прякозаинтересовани личности, които да бъдат готови да работят по съответния проект.
Разговори с администрацията на факултета с цел да бъдат уговорени/уредени/запазени зали, които да посрещнат преподавателите и съответно участващите в конференцията.
По план следват лични разговори с преподаватели/професори/хонорувани асистенти, които да участват в лекционните курсове.
Съответно следват уговаряне на кетъринг/логистика/ съответно пиар кампания, която да популяризира самия проект.

Целева група:

Целеви групи:
1.Обучаващите се в съответния факултет
2.Кандидат-студентите
3.Пряко заинтересованите от материята, бъдещи учители и т.н.

График на проекта:

Първи ден - 1.Уводни лекции в сферата на началната педагогика, показваща съществуващите проблеми ; 2. Добрите практики на Запад, как биха работили в българската реалност
Втори ден - 1. Различни възможности за повишаване качеството на образованието - формални/неформални форми/ 2. Личността на бъдещия учител, колко е важен за стабилността/развитието на гражданското общество в бъдеще

Необходими ресурси:

Човешки - 5 души - организатори; Лектори/Гост лектори - около 10 души, които са опитни/утвърдени в съответната сфера/
Информационни ресурси - рекламни материали; баджове, информационни табла;

Финансово описание на проекта:

Лектори - осигурени от университета;
Кетъринг - СС - кафета и води за двата дни очаквани 1500лв.
Рекламни материали - плакати А3 - 100 броя - 2.лв=200лв
Баджове - 300 броя по 2 лева - 600 лв

Партньори на проекта:

ФСС на двата факултета; Студентски съвет; Декана на ФП и ФНПП; Престиж; Нестле; Сиби; Образование без раници; Фондация на Димитър Бербатов; Заедно в час; Уча се;