Описание на проекта

Описание на проекта:

Във връзка подобряване на комуникацията с администрацията на СУ и осъществяване на контрол на вътрешната дейност на административното звено ни е необходимо създаване на единна инфомационна база данни.

Цели на проекта:

Подобряване на комуникацията между звената на администрацията на ректората
Улесняване на достъпа на студентите до информация за административните фунции

Задачи на проекта:

Изготвяне на проект
Разговор с администрацията за уточняване на конкретни длъжностни характеристики
Търсене на лица за реализиране на проекта
Разглеждане и одобрение на подходящи лица, които да изготвят базата данни
Създаване информмационната база
Отчет на проекта
Поддръжка

Целева група:

Административно звено на ректората на СУ

График на проекта:

До края на март - разговор с администрацията на ректората
До 10 април - подбор на подходящите лица
От 17 април - започване на изпълнение на проекта и информиране на студентите

Необходими ресурси:

Заплатен човешки ресурс от порядъка на петима души

Финансово описание на проекта:

Човешки ресурс - 5ма х 100лв. = 500 лв.

Партньори на проекта:

Системни администратори на СУ