Описание на проекта

Описание на проекта:

Организирано безплатно посещение на Национален Исторически музей и Национален Природонаучен музей с ексурзовод за всички студенти от Софийски университет "Св. Климент Охридски" на 25 и 26 април 2017г.

Цели на проекта:

Главна цел: Обогатяване на общата култура на студентите и засилване интереса им към националните наследства
- Повдигане на интереса към посещение на такива обекти
- Изграждане и повишане на чувство за национална приндалежност

Задачи на проекта:

- Договаряне с музеите за условията на проекта
- Популяризиране на проекта сред студентите
- Регистрация на желаещите студентите
- Организация на място
- Разпределение на посетителите по часове
- Feedback от участниците

Целева група:

Всички студенти редовно обучение в СУ, ограничено до 800 броя студенти

График на проекта:

- 11 март - Защита на проект пред СС
- 12 март - Среща с директорите на нац.музеи
- 16-31 март - изготвяне на рекламни материли
- 3 април - 24 април - Кампания по популяризиране на проекта сред студентите във фейсбук и във факултетите

Необходими ресурси:

2200 лв - финанси
6 студенти - чов.ресурс

Финансово описание на проекта:

Билети:
1200 лв. - НПМ
400лв. - НИМ
400лв. - Ексурзоводи
200лв. - Реклама

Партньори на проекта:

НПМ и НИМ Печатница Спектър