Описание на проекта

Описание на проекта:

Инициатива за подобряване на имиджа на СС , чрез запознаване на първокурсниците с неговота дейност,структура и членова.

Цели на проекта:

1. Да запознаем първокурсниците със СС и неговата дейност.
2. Да подобрим имиджа на СС , генерирайки маса от хора , чието първо впечатление от съвета е положително.
3. Да спечелим свои бъдещи съмишленици.

Задачи на проекта:

1. Да запазим зали в съответните Факултети.
2. Да намерим лектори - хора от съвета , които желаят да се наемат с тази дейност.
3. Да изготвим рекламни материали.
4. Да рекламираме събитието във фейсбук гтупите на факултетите.

Целева група:

Студентите , постъпващи в първи курс на обучение от всички факултети.

График на проекта:

1 - 30 Юни - заснемане на видеоматериали.
15-30 Септември рекламна вълна.

Необходими ресурси:

1. Рекламни стикери - 1000 броя.
2. Рекламни плакати - 75 броя.
3. Хималки - 1000 броя.
4. Папки - 1000 броя.
5. Реклама в ФБ канала на съвета.
6. Човешки ресурси.
7. Апаратура за заснемане на видео материал.
8. Кутии за предложения.
9. Визитки.

Финансово описание на проекта:

Стийността на:
- 75 плаката по ЗОП.
- кутии за првдлижения 15 броя - 50 лв.
- 1000 броя визитки - 400 лв.

Партньори на проекта:

Издателска къща "СИБИ"