Описание на проекта

Описание на проекта:

Модерно изкуство, което да изобрази развитието и налагането на СС. Чрез арт-инсталанция в двора Ректората и различни картини-стени в останалите сгради на университета да се покажат целите и идеите на съвета.

Цели на проекта:

Чрез модерно изкуство да покажем и популяризираме дейността на студентски съвет пред студентите. Една от целите е да се популяризира самият орган, който е създаден да бъде в помощ на студентите, показвайки добър пример от различни изминали събития. Чрез това искаме да се вдигне реномето на съвета и да се популяризира сред студентите, които само са чували за него, но не са успели да влезнат в пряк контакт.

Задачи на проекта:

-

Целева група:

Пряката целевата група е студентите на университета.
Непряката целева група е преподавателсктият и административен екип.

График на проекта:

До 31.03 - разговор с "140 идеи", "Let's color project"и сродни организации
До 31.03 - разговори със студентските съвети на УАСГ и НХА
До 30.04 - проверка къде могат да се сложат графитите.
до 15.05 - изготвяне на проекта за арт-инсталацията в двора на Ректората.
До 31.05 - получаване на разрешение за осъществяване на идеята
01.10 - откриване на инсталацията и картините.

Необходими ресурси:

-

Финансово описание на проекта:

Графити - 6 600лв. за всички картини.
(Един спрей - 15лв, за всяка картина средно по 14 спрея, картините са 11).
Хонорар за арт-инсталация - 500лв.

Партньори на проекта:

Партньор - магазин "На тъмно".