Описание на проекта

Описание на проекта:

Проекта цели да се насърчи развитието на определени спортове в университета и включване на максимален брой участници. Ще бъде създадена възможност за включване външни посетители и членове на СУ. Събитието ще бъде с благотворителна цел и ще цели подобряването на спортната база на университета. Ще бъдат поканени известни спортни личности, за да се привлече интереса на студентите.

Цели на проекта:

1. Насърчаване на активни спортни дейности
2. Сплотяване и нови запознанства
3. Работа в екип между студенти от различни факултети
4. Повишаване нивото на спортни постижения в СУ
5. Насърчаване на отделни спортове - Баскетбол, волейбол, тенис на корт, тенис на маса, джудо
6. Подобряване на спортната база на университета

Задачи на проекта:

1. Изготвяне на програма за организация на събитието
2. Намиране на човешки ресурс
3. Установяване на място за провеждане на събитието
4. Намиране на спонсори
5. Разпространение и популяризиране на събитието

Целева група:

Пряка целева група:
1. Студенти на СУ
Косвена целева група:
1. Студенти от други университети
2. Преподаватели
3. Трети лица( външни за университета)

График на проекта:

1. Организация и подготовка - 09.10- 14.10/ 2017г.
2. Начало на събитието - 09.10
- ден 1 - Баскетбол - 10.10
- ден 2 - Волейбол - 11. 10
- ден 3 - тенис на маса - 12.10
- ден 4 - тенис на корт 13. 10.
- ден 5 - джудо и закриване на събитието 14.10.

Необходими ресурси:

За реализирането на проекта ще са ни необходими около 2 месеца, които включват подготовка, организация и изпълнение.

Финансово описание на проекта:

1. 120 Тениски с лого на събитието - 10 лв. / бр. = 1200лв.
2. 600 бр. бутилки мин. вода - 0.50 ст./бр. = 300 лв.
3. Дигитален маркетинг(facebook) - 200 лв
4. Наем на тенис маси - 200 лева
5. Банери, плакати - 200 лева

Обща сума: 2100 лв.

Партньори на проекта:

1. Monster energy drinks 2. Decathlon 3. Bankia 4. Студентски съвет 5. Департамент по спорт