Описание на проекта

Описание на проекта:

Футболният турнир е организиран от студенти на СУ с цел да подкрепят кампанията за набиране на средства за лечението на Александрина Кръстева.

Цели на проекта:

1. Набирането на средства за Александрина Кръстева (19 г.), която е диагностицирана с лимфобластна левкемия.
2. Популяризиране на кампанията за набиране на средства.

Задачи на проекта:

1. Организиране
1.1 Събиране на екип
1.2 Оформяне на концепция
1.4 Осигуряване на бюджет
1.5 Подготовка на facebook страница на събитието
2.Разпространение
2.1 Разпространение сред студенти
2.2 Разпространение сред организации и институции
3.Провеждане
3.1 Подготовка и провеждане на технически конференции
3.2 Изготвяне на графици за провеждане
3.3 Запазване на игрища
3.4 Осигуряване на съдии

Целева група:

Студенти и граждани, желаещи да помогнат.

График на проекта:

17.03.2017 - Кръг 1
18.03.2017 - Кръг 2
19.03.2017 - 1/2, трето място и финал

Необходими ресурси:

Финансови ресурси необходими за наем на игрища

Финансово описание на проекта:

1. Наем на игрища:
25лв./час = 54 часа х 25 лв. = 1350 лв.

Партньори на проекта: