Описание на проекта

Описание на проекта:

Клуб "Публична администрация" e клуб на студенти от специалност "Публична администрация" в СУ "Св. Климент Охридски", учреден пред октомври 2016 г. Новоучреденият клуб се стреми да насърчава дискутирането и анализирането на събития и процеси, които са свързани с държавното управление, както и обществено значими теми в областта на политиката, държавната администрация, икономиката, културата, образованието и др. Насърчава експертния диалог в публичния, частния и неправителствения сектор, стреми се да изгражда дух на общност в специалността и да въздейства върху цялостното развитие на научната област, както и да реализира обществено полезни дейности. Клуб „Публична администрация“ обединява студенти в бакалавърска, магистърска или докторантска програма в катедра „Публична администрация“, алумни и лица, които имат интерес в областта и желаят да сътрудничат на клуба.
Във връзка с изпълнението на целите на клуба той се нуждае от материали за ефективното разгръщане на дейността си и популяризиране сред студентите от катедра „Публична администрация“ и студентите във Философски факултет към СУ „Св. Климент Охридски“, както и изграждането на партньорства със сродни организации.

Цели на проекта:

1) Подпомагане на техническото обезпечаване на дейността на клуб „Публична администрация“
2) Подпомагане на разпространяването на информация за мероприятията, организирани от клуб „Публична администрация“

Задачи на проекта:

1) Комуникация с доставчици на канцеларски материали
2) Поръчка и закупуване на канцеларски материали
3) Поръчка и закупуване на банер, винтили и книга – регистър
4) Доставка на материалите
5) Изготвяне и разпространение на рекламни и информационни материали сред студентите на ФФ

Целева група:

Проектът е насочен към членовете на Клуб „Публична администрация”, студентите от бакалавърска, магистърски или докторантска програми в катедра „Публична администрация“ и студентите от Философски факултет.

График на проекта:

1) Комуникация с доставчици на канцеларски материали – 06. 03. – 12. 03. 2017 г.
2) Поръчка и закупуване на канцеларски материали – 12. 03. – 15. 03. 2017 г.
3) Поръчка и закупуване на банер, винтили и книга – регистър - 12. 03. – 15. 03. 2017 г.
4) Доставка на материалите – 15. 03. – 15. 04. 2017 г.
5) Изготвяне и разпространение на рекламни и информационни материали сред студентите на ФФ – 15.04. – 15. 05. 2015 г.

Необходими ресурси:

1 банер и винтили
20 рекламни папки
3 класьора
3 пакета бяла копирна хартия, формат - А4
5 пакета джобове
1 автоматичен печат с лого на клуб „Публична администрация“ до 16 см
2 броя телбод с размер 24/6 + 26/6, за 20 листа
2 броя антителбод с размер 24/6
3 кутии с телчета за телбод с размер 24/6
3 броя канцеларски лепила
3 броя канцеларски ножици
1 брой бяла дъска, размер 100х60
5 броя борд маркери за бяла дъска
1 брой книга – регистър
20 броя хартиени папки размер А4

Финансово описание на проекта:

1 банер и винтили – 180 лв.
20 рекламни папки – 54 лв.
3 класьора – 12,55 лв.
3 пакета бяла копирна хартия, формат - А4 – (3 бр. x 6,59 лв. – 19,77 лв.)
5 пакета джобове – (5 бр. x 2,60 лв. – 13 лв.)
1 автоматичен печат с лого на клуб „Публична администрация“ до 16 см – 10 лв.
2 броя телбод с размер 24/6 + 26/6, за 20 листа – (2 бр. x 8,39 лв. – 16,78 лв. )
2 броя антителбод с размер 24/6 – ( 2 бр. x 2, 39 лв. – 4,78 лв.)
3 кутии с телчета за телбод с размер 24/6 – ( 3 х 0,95 – 2, 85 лв.)
3 броя канцеларски лепила – (3бр. х 1,20 – 3, 60 лв.)
3 броя канцеларски ножици ( 3 бр. х 3 лв. – 9 лв.)
1 брой бяла дъска, размер 100х60 – 34 лв.
5 броя борд маркери за бяла дъска ( 5 бр. х 3,50 лв. – 17, 50 лв.)
1 брой книга – регистър – 35 лв.
20 броя хартиени папки размер А4 – (20 бр. х 0,16 лв. – 3, 20 лв.)

Общо: 416, 03 лв.
Максимално изискуема сума: 420 лв.

Партньори на проекта:

Студентски съвет при СУ „Св. Климент Охридски“