Описание на проекта

Описание на проекта:

С цел повишаване на възможностите за обучение, развитие и изготвяне на курсови и дипломни работи на студенти от Биологическия факултет, е необходимо закупуването на лабораторни консумативи и оборудване. Във връзка със специфичната работа по някои организми с малки размери, се налага използването на специализирани материали и оптика.
Основните цели за закупуването им е, студенти и докторанти да могат да събират материали, да разработват курсови, дипломни и дисертационни трудове, както и статии и участия в научни конференции и семинари.
Закупените материали и оборудване ще бъдат използвани и за обновяване и реставрация на учебната колекция по зоология, което е необохимо за развитието на катедрата и на факултета. За целта е необходимо събирането на материали, правилното им съхранение, както и правилното им определяне.
За работата с малки по размер животни, най-вече е необходима оптика, с която те да бъдат добре изучени, описани и определени. Също така, изискват правилно съхранение, заради което се нуждаем от контейнери, епруветки и кутии.
Всички консумативи, писани в проекта, са по каталога на фирма „ВАЛЕРУС” ЕООД, с която Софийски университет работи чрез държавна поръчка.

Цели на проекта:

Закупуване на специфични лабораторни консумативи и оборудване, необходими на студентите за изготвяне на курсови и дипломни работи, както и за изготвяне на научни трудове и за участие в национални и международни конференции;
Обновяване и реставрация на част от учебната колекция по Зоология.

Задачи на проекта:

1. Защита на проекта
2. Закупуване на материалите
3. Въведането на материалите в експлоатация
4. Реставрация на учебната колекция по Зоология
5. Изготвяне на дипломни работи и научни трудове

Целева група:

Всички студенти на Биологическия факултет, с интерес към зоологията
Магистрите и докторантите към катедра „Зоология и антропология”.

График на проекта:

Закупуване и въвеждане на консумативите в експлоатация, преди началото на учебната 2017/2018 година.

Необходими ресурси:

Финансови

Финансово описание на проекта:

СТЕРЕОМИКРОСКОП МОДЕЛ LAB-20 – 960,00 лв.
Окуляри (2 бр.) WF20x/10мм – 204,00 лв.
КОНТЕЙНЕРИ за проби Kartell597 – 50 бр. – 13,20 лв.
КОНТЕЙНЕРИ за проби Kartell5600 – 50 бр. – 16,80 лв.
КОНТЕЙНЕРИ за проби Kartell5620 – 50 бр. – 18,00 лв.
ЕПРУВЕТКИ – пластмасови, със запушалка без градуировка Kartell88205 – 100 бр. – 26,40 лв.
ЕПРУВЕТКИ тип “Епендорф” BOE02.043.0100 – 1000 бр. – 28,80 лв.
ПРЕДМЕТНИ СТЪКЛА с нематиран край 7760 1 – 100 бр. – 8,40 лв.
ПРЕДМЕТНИ СТЪКЛА с матиран край 7760 2 – 100 бр. – 12,48 лв.
ПОКРИВНИ СТЪКЛА 7761 1 – 200 бр. – 7,20 лв.
Етилов алкохол – 96% - 10 л. – 180 лв.
ОБЩО: 1475,28 лв.
*Цените са по каталога на „ВАЛЕРУС” ЕООД и са с включено ДДС.

Партньори на проекта: