Описание на проекта

Описание на проекта:

TRACE 2016 – световна конференция по Археология, Климатология и Екология (Tree rings in Arhaeology, Climatology and Ecology) ще се състои в Република Полша гр. Бяловежа (Białowieża) в периода 11-15 май 2016. Участващите страни са 25 с общо 146 участника, сред които се нарежда и България с единствен представител от СУ "Св. Климент Охридски" в мое лице. Тук е редно да бъде споменат фактът, че на тази световна конференция ще има представители на университети от ранга на Харвард, Оксфорд и Кеймбридж.

Цели на проекта:

Целта на световната конференция е преди всичко всяка страна и университет (в лицето на съответните представители) да демонстрират развитието си в областта на Археологията, Климатологията и Екологията като по този начин докажат своите постижения чрез постер сесии или презентационни сесии.

Задачи на проекта:

Чрез представянето на темата: Dendroecological Investigation of Sessile and Durmast Oaks from European Locations and Plana Mountain, Bulgaria – ще бъде показано, че България (СУ "Св. Климент Охридски") е силно конкурентноспособен партньор, който се нарежда до държави с много по-големи възможности и ресурси като USA, UK и др.

Целева група:

Целевата група на проекта е изключително престижната световна асоциация "Association for Tree-Ring Research" или още ATR, в която до този момент не членуват български учени. Именно тази конференция ще бъде един отличен старт за постигането на тази цел.
Друга целева група са колегите от другите световни университети за бъдещи съвместни партньорства и публикации, с което ще се повиши нивото на СУ "Св. Климент Охридски" на база академична репутация, която е един от основните критерии в класацията на световните университети.

График на проекта:

Конференцията ще се състои в гр. Бяловежа (Białowieża) на Република Полша в периода 11 - 15 май 2016. Графикът на конференцията е типичен за такъв мащаб и ангажираност. Моето участие ще бъде чрез постер. За сега самият график за провеждане на конференцията не е изготвен, но имам тяхното писмено потвърждение, че съм одобрена да участвам!

Необходими ресурси:

Необходимите ресурси са единствено финансови!

Финансово описание на проекта:

Таксата за участие на конференцията е 130 EUR, която е заплатена от моя страна.
Останалите разходи са за двупосочен самолетен билет в размер на 250 EUR, автобусни разходи в размер на 100 EUR за отиване и връщане от Варшава до гр. Białowieża, където ще се състои конференцията. Разходи за хотел в размер на 150 EUR.
Исканата финансова подкрепа от моя страна към СУ "Св. Климент Охридски" като техен единствен представител на тази конференция е в размер на 600 EUR!

Партньори на проекта:

Файлове: