Описание на проекта

Описание на проекта:

Описание на проекта

Петдневно посещение на студенти от СУ в международната Accademia Vivarium Novum в гр. Фраскати (непосредствено близо до Рим) в Италия, която на територията на своя кампус предоставя възможност на младежи от цял свят да изучават активно класическите езици (латински и старогръцки) чрез едногодишно обучение и летни курсове.

Софийският университет поддържа от няколко години добри отношения с Академията и има сключен договор за сътрудничество, като вече четирима негови студенти са получавали стипендии за едногодишно обучение. Настоящото посещение е първото, в което и други студенти от университета ще имат възможност да участват в заниманията на Академията.

Това е изключителна възможност, тъй като Академията продължава древни, средновековни и ренесансови традиции, в които обучението по всички предмети (литература, история, философия, поезия и др.) става изцяло на латински и старогръцки език, което е предизвикателство, но и действа мотивиращо за всеки студент. Академията е известна с това, че не само обучението, но и всекидневното общуване между преподаватели и студенти (идващи от над 15 държави през настоящата учебна година) става изключително на латински и старогръцки език, което създава още една допълнителна предпоставка за доброто научаване на тези езици. Освен това Академията разполага и с изключителна библиотека с около 100 000 книги.

Страницата на Академията е https://vivariumnovum.net/

Цели на проекта:

1. Поддържане на добрите връзки между Academia Vivarium Novum и Софийския университет.

2. Представяне на актуалните постижения на Софийския университет в областта на класическите езици

3. Придобиване на опит в т.нар. естествен или директен метод на преподаване на класическите езици (в който и древните езици се усвояват чрез писане, говорене, слушане, а не само чрез превод на антични текстове и изучаване на граматика), който след това да бъде приложен в аудиториите на СУ и в извънаудиторни занимания като летни школи и др.

4. Събиране на идеи и материали (чрез включването в събитията, организирани в Кампуса на Академията – концерти , театрални представления и др.), които после да бъдат включени в организирани от студентите събития с практическа насоченост (за повишаване на нивото на обучение по класически езици в СУ), но и събития посветени на Античността и нейното културно наследство, които да бъдат включени в културния календар на университета.

5. Разширяване на фонда на Университетската библиотека и по-специално на нейния филиал „Класическа филология“ чрез закупуване на книги и учебници.

6. Осъществяване на непосредствен контакт между студенти и преподаватели от Accademia Vivarium Novum, с цел посещение от страна на преподавателите в България и участие в събития, организирани от Софийския университет, но и с цел отпускане на стипендии за българските студенти за обучение в Академията.

Задачи на проекта:

1. Посещение и участие в лекции и други занимания по латински и гръцки и събития като концерти и театрални представления в кампуса на Академията.

2. Използване на латински за комуникация с преподаватели и студенти от над 15 държави.

3. Работа в библиотеката на Академията.

4. Изява и представяне на лично творчество от страна на студентите.

5. Представяне на наскоро издадени книги на преподаватели от Софийския университет в областта на класическите езици.

6. Закупуване на книги от издателството на Академията и от други места за Университетска библиотека.

7. Отправяне на покана за посещение на преподаватели и студенти от Академията в събития, организирани от Софийския университет през следващата академична година.

Целева група:

Деветима студенти от Софийския университет, обединени от интересите и заниманията си по латински и старогръцки и носители на международни награди

Бетина Владимирова Янева, I курс Класическа филология, ФКНФ, ф. № 50978, носител на награди от Хорациевия конкурс (гр. Веноза, Италия, 2015 г.) и Овидиевия конкурс (гр. Сулмона, Италия, 2016 г.) за превод от латински език
Боряна Иванова Костадинова, II курс Класическа филология, ФКНФ, ф. № 50974
Гергана Йорданова Вайсилова, II курс Класическа филология, ФКНФ, ф. № 50967
Диана Петрова Зулчева, I курс Класическа филология, ФКНФ, ф. № 50976, победител в Първия конкурс за авторски текстове на латински език, организиран в България (2016 г.)
Димитър Валентинов Драгнев, I курс МП Старобългаристика, ФСлФ, ф. № 771107, носител на почетна награда от конкурса за авторски текстове на латински език, организиран от Папския Салезиански университет и Италианската академия за поезия (2013 г.), носител на златна значка "Отличник на Софийския университет"
Мадлен Иванова Нанева, I курс Философия, ФФ, ф. № 2982
Мaрия-Мaгдaленa Веселиновa Пейчиновa, I курс Немска филология, ФКНФ, ф . № 13826, носител на награда от Хорациевия конкурс (гр. Веноза, Италия, 2015 г.) за превод от латински език
Стефани Ивайлова Стефанова, I курс Класическа филология, ФКНФ, ф. № 50984
Ян Лъчезаров Митев, II курс Класическа филология, ФКНФ, ф. № 50964

График на проекта:

На 26.04.2017 г. пристигане в Рим и настаняване в кампуса на Accademia Vivarium Novum.
До 30.04.2017 г. посещение и участие в лекциите в Академията и работа в нейната библиотека. Освен това: среща с преподаватели и студенти от Академията, на която студентите от СУ да представят университета и своето лично творчество; участие в концерт с антична и средновековна музика, участие в театрално представление, посещение на град Рим.
На 30.04.2017 г. отпътуване за София.

Необходими ресурси:

Необходими са финансови ресурси за самолетните билети София-Рим-София и таксата за пребиваване в кампуса на Accademia Vivarium Novum.
Към 18.01.2017 г. билет София-Рим-София с авиокомпания Ryanair (пътуваща до най-близкото до мястото на пребиваване летище Ciampino) за дати 26.04./30.04. струвd 54 евро, което за девет души прави 486 евро или 950 лв.
Необходимата такса за пребиваването в кампуса на Accademia Vivarium Novum е 20 евро на ден на човек (за нощувки, храна, материали). За петте дни таксата за пребиваване на девет души е 900 евро или 1760 лв.
Общо необходимите финансови ресурси са 1386 евро или 2710 лв.

Финансово описание на проекта:

Финансовото описание на проекта включва необходимите ресурси, описани по-горе. За закупуването на книгите за библиотеката очакваме средства от катедра "Класическа филология" или те ще бъдат закупени с лични средства на участниците.

Партньори на проекта:

Пътуването ще се осъществи съвместно с група ученици на НГДЕК "Константин Кирил Философ", лицей на Софийския университет. Няма съфинансиране.