Описание на проекта

Описание на проекта:

Официалният футболен турнир на СУ „Св. Климент Охридски“ – Su Football Cup 2017 е аматьорски турнир по минифутбол представляващ най-мащабното спортно събитие в Университета и едно от най-мащабните студентски спортни събития в страната.
В него участие ще вземат над 600 студента от всички факултети.
Максималният брои отбори за надпреварата е 64.
Повече информация може да откриете на сайта на турнира sufootballcup.com или на фейсбук страницата www.facebook.com/SUFootballCup

Цели на проекта:

1. Насърчава и разширява възможностите на студентите за социално развитие и приобщаване помежду им.
2. Развива спортната култура на студентите и промотира спортния дух между тях.
3. Изгражда взаимоотношения между студентите както на терена, така и извън него.
4. Мотивира студентите да развиват спортни дейности в университета.
5. Изгражда връзки на студентите с бизнеса.
6. Утвърждава и издига авторитета на университета, пред студенти и преподаватели, неправителсвени организации и фирми, медии и партньори.
7. Утвърждава като традиция турнира в университета, като изгражда неговото лице и бранд.
8. Изгражда партньорства с фирми и организации, които споделят мисията, каузата и ценностите на турнира.
9. Насърчаване на доброволческата дейност в спорта.
10. Предоставя възможност на студентите да се забавляват.
11. Организира различни мероприятия и събития, по време или след турнира, които да помогнат за постигането на гореспоменатите цели.

Задачи на проекта:

1. Организиране
1.1 Събиране на екип
1.2 Оформяне на концепция
1.4 Осигуряване на бюджет
1.5 Подготовка на уебсайт
2.Разпространение
2.1 Разпространение сред студенти
2.2 Разпространение сред организации и институции
3.Провеждане
3.1 Подготовка и провеждане на технически конференции
3.2 Изготвяне на графици за провеждане
3.3 Запазване на игрища
3.4 Осигуряване на съдии
3.5 Осигуряване на делегати
3.6 Администрация

Целева група:

Целева група на проекта са всички студенти, които имат студентски права и преподаватели на СУ „Климент Охридски“, имащи желание да се включат във студентски турнир по минифутбол.

График на проекта:

11.03.2017 - Кръг 1
12.03.2017 - Кръг 1
18.03.2017 - Кръг 2
19.03.2017 - Кръг 2
25.03.2017 - Кръг 3
26.03.2017 - Кръг 3
01.04.2017 - 1/16
08.04.2017 - 1/8
22.04.2017 - 1/4
23.04.2017 - 1/2
29.04.2017 - финали

Необходими ресурси:

Финансови ресурси необходими за наем на игрища и осигуряване на съдии и медицинско лице.

Финансово описание на проекта:

1. Наем игрища - 25 лв. / час = 25х130= 3250 лв.
2. Съдии - 10 лв. / час = 10х128= 1280 лв.
3. Медицинско лице - 10лв. / час = 10х49= 490 лв.
ОБЩО: 5020 лв.

Партньори на проекта:

1. SU Football Cup Alumni 2. Сдружение „Враца софтуер общество” 3. Футболни терени “Мир и Дружба” 4. Join The Players 5. Фирми и организации

Файлове: