Описание на проекта

Описание на проекта:

Във връзка с развитието на ФСС при ФМИ и осъществяване на дейности за подпомагане на студентите са ни необходими канцеларски материали и други видове оборудване.

Цели на проекта:

Закупуване на оборудване за дейността на ФСС
Подпомагане на студентите и докторантите във факултета чрез административни дейности, социални прояви и техническо обезпечаване на учебно-изпитния процес

Задачи на проекта:

Изготвяне на проект
Разглеждане и одобрение на исканите материали
Придвижване на доклад
Разговор с фирми и доставяне на оборудването
Отчет на проекта

Целева група:

Студенти и докторанти във ФМИ
Членовете на ФСС при ФМИ
Преподавателски състав на ФМИ

График на проекта:

До края на декември 2016 - разглеждане на проекта
До 20 януари 2017 - одобрение на доклада и доставка на материалите
От 23 януари 2017 - започване на изпълнение на проекта и информиране на студентите

Необходими ресурси:

20 кашона офсет хартия размер А4 за принтер
3 броя телбод с размер 24/6 + 26/6, за поне 25 листа
3 броя антителбод с размер 24/6
10 кутии с телчета за телбод с размер 24/6
20 кутии кламери с размер 33мм, никелирани
10 ролки прозрачна опаковаща лента с размер 50 мм х 66 м
10 ролки самозалепваща лента с размер 15 мм х 33 м
5 ролки хартиена самозалепваща лента с размер 19 мм х 50 м
3 броя перфоратора за до 30 листа
1 брой тонер за Canon iR1020 за максимален брой копия
1 брой тонер за Brother DCP-7065DN за максимален брой копия
1 брой тонер за HP LaserJet 1200 за максимален брой копия
10 броя ножици с размер 21 см
1 пакет с ластици - 500 броя
10 пакета джобове
10 класьора
1 автоматичен печат с лого на ФСС
30 разклонителя със защита от претоварване, ключ и 5 гнезда(за ФСС и за провеждане на контролни и изпити по компютърните дисциплини)

Финансово описание на проекта:

20 кашона офсет хартия размер А4 за принтер - 20 х 5 пакета х 7 лв. = 700 лв.
3 броя телбод с размер 24/6 + 26/6, за поне 25 листа - 3 х 8 лв. = 24 лв.
3 броя антителбод с размер 24/6 - 3 х 2 лв. = 6 лв.
10 кутии с телчета за телбод с размер 24/6 - 10 х 1 лв. = 10 лв.
20 кутии кламери с размер 33мм, никелирани - 20 х 1 лв. = 20 лв.
10 ролки прозрачна опаковаща лента с размер 50 мм х 66 м - 10 х 3 лв. = 30 лв.
10 ролки самозалепваща лента с размер 15 мм х 33 м - 10 х 1 лв. = 10 лв.
5 ролки хартиена самозалепваща лента с размер 19 мм х 50 м - 5 х 2 лв. = 10 лв.
3 броя перфоратора за до 30 листа - 3 х 15 лв. = 45 лв.
1 брой тонер за Canon iR1020 за максимален брой копия - 1 х 260 лв. = 260 лв.
1 брой тонер за Brother DCP-7065DN за максимален брой копия - 1 х 160 лв. = 160 лв.
1 брой тонер за HP LaserJet 1200 за максимален брой копия - 1 х 130 лв. = 130 лв.
10 броя ножици с размер 21 см - 10 х 6 лв. = 60 лв.
1 пакет с ластици - 500 броя - 1 х 9 лв. = 9 лв.
10 пакета джобове - 10 х 6 лв. = 60 лв.
10 класьора - 10 х 3 лв. = 30 лв.
1 автоматичен печат с лого на ФСС - 1 х 20 лв. = 20 лв.
30 разклонителя със защита от претоварване, ключ и 5 гнезда(за ФСС и за провеждане на контролни и изпити по компютърните дисциплини) - 30 х 30 лв. = 900 лв.

Изчислена сума: 2484 лв.

Таван на искания разход: 2500 лв.

Партньори на проекта:

Студентски съвет при СУ