Описание на проекта

Описание на проекта:

Участие на отбор на Софийския университет „Св. Климент Охридски” в предварителен кръг на Международното състезание по право European Human Rights Moot Court Competition (EHRMCC).

EHRMCC е състезание по международно право, което представлява симулация на процеса пред Европейския съд по правата на човека. Състезанието се организира ежегодно от ELSA (Европейска асоциация на студентите юристи) в сътрудничество със Съвета на Европа. ЕЛСА е най-голямата организация на студенти по право в Европа, като в нея членуват 43 страни и над 45 000 студенти. Състезанието се провежда за пета поредна година като миналата година отборът на Софийския университет „Св. Климент Охридски” достига до финал и пледира в сградата на Европейския съд по правата на човека към Съвета на Европа в Страсбург пред съдии от Европейския съд по правата на човека и специалисти в областта на защита правата на човека като се класира на престижното второ място след университета Кеймбридж. Състезанието е на английски език.
За първи път по съвместна инициатива на ELSA Poland и ElSA Ukraine се организират предварителни устни кръгове във Варшава, Полша, с цел да се даде на участниците още една възможност да усъвършенстват уменията си преди финалите в Страсбург. Това би било изключително полезно в подготовката на тазгодишния отбор, с оглед високите постижения, които Софийският университет "Св. Климент Охридски" има в това състезание. Важно е добрата работа да бъде продължена, за да се защити престижа на университета.
В допълнение ангажираността на повече студенти в подобни международни състезания, ще доведе до цялостно покачване на правната култура. На студентите се предоставя възможност да работят и да създават контакти в международна среда, както и да пледират пред най- големите международни съдилища пред действащи съдии. Това е изключително мотивиращо и може само да спомогне за по- качественото правно образование в България.

Цели на проекта:

Цел на състезанието е участниците :
1. Да развият правните си знания в сферата на защитата правата на човека, приложението на Европейската конвенция за защита правата на човека, която е част от вътрешното право на България, както и практиката на Европейския съд по правата на човека;
2. Да развият уменията си за изготвяне на писмена защита на дадена позиция по определен казус (аналитични умения, писане на писмена защита на страната на жалбоподателя и на ответника);
3. Да придобият практически опит в решаването на казуси;
4. Да се запознаят с практика и начинът на работа на Европейския съд по правата на човека;
5. Да развият уменията си да изнасят устни пледоарии;
6. Да развият юридическия си английски (при писмените защити и при устните пледоарии);
7. Да придобият практически опит в съдебна зала;
8. Да развият комуникационните си умения и уменията за работа в екип;
9. Да осъществят мултикултурни контакти със студенти от цяла Европа;
10. Да защитят престижа на Софийския университет и да представят България на изключително престижно международно състезание по право;
11. Да придобият ценен опит, който после да прилагат в подготовката на отбора на СУ следващата година при сформиране на отбор, което ще направи проекта устойчив.

Задачи на проекта:

1. Повишаване на престижа на университета на международно ниво в международно състезание, което се осъществява в сътрудничество със Съвета на Европа;
2. Повишаване качеството на юридическото образование чрез запознаване на студентите с международните стандарти за защита правата на човека, което е пряко свързано с бъдещата им работа като съдии, адвокати, прокурори и следователи;
3. Да мотивираме младите студенти на България към професионално развитие в областта на правата на човека;
4. Да мотивираме младите студенти да учат с по-голям интерес специалността, която са избрали;
5. По-добро международно представяне в Европейския съд по правата на човека на финалния кръг в Страсбург;
6. Студенти, които ще подпомогнат в подготовката на бъдещи студенти на СУ, които ще вземат участие в отбора и състезанието следващата година (което придава устойчивост на проекта);
7. Да се създадат трайни работни и приятелски взаимоотношения в една международна общност.

Целева група:

Участниците в отбора:
Николина Красимирова Михайлова - специалност "Право", факултетен номер 59373
Кристиан Атанасов Калчев - специалност "Право", факултетен номер 59526
Радослава Иванова Макшутова - специалност "Право", факултетен номер 59449

Един от треньорите, участник в миналогодишния отбор, стигнал до финал на кръговете в Страсбург:
Христо Василев Пешев - специалност "Право", факултетен номер 59365

График на проекта:

Дата на заминаване от София - 11.01.2016г.
11.01 - пристигане във Варшава, Полша

12-14.01 - предварителни кръгове на състезанието, като ще се пледира и двата дни.
https://www.facebook.com/events/1371121259578540/ Това е официалната страница на събитието. За съжаление към момента не разполагаме с по -подробна програма.

15.01 - заминаване от Варшава
Дата на пристигане в София - 15.01. 2016г.

Необходими ресурси:

1. Такса за двупосочни самолетни билети София – Варшава – София за 4 участника – 228,45 евро 4х228,45х1,96= 1, 791 лева (според http://www.hornit.bg/ към 13.12.2016г. )
2. Такса за 4 нощувки и храна по време на престоя, по оферта на организаторите – 95 евро на човек, което в български лева при курс 1,96 е 4х95х1,96 = 744,8 лв.

ОБЩО: 2, 536 лв.

Финансово описание на проекта:

Няма такса за участие. Финансовото описание на проекта включва необходимите средства, за които се кандидатства с проект към СС. ELSA Poland и ElSA Ukraine имат партньори, които покриват част от разходите за нощувки и храна.

Партньори на проекта:

На национално ниво партньор е Сдружение за международни състезания по право, което съдейства за разпространяване на информация за състезанието сред своите членове, съвместно с “ЕЛСА България” На международно ниво партньори са ELSA Poland и ElSA Ukraine, които организират съвместно настоящите предварителни кръгове.