Описание на проекта

Описание на проекта:

Членство в СК "Бегач" през 2017 за отбора по свободни бягания на СС при СУ. Участници в отбора: Георги Власакиев, Живко Петров, Мартин Недялков и Тошко Тодоров.

Бегач е създаден през февруари 2012 и е спортен клуб (НПО в обществена полза) с цел да популяризира масовия спорт, маратонската култура и благотворителността. Клубът има 55 члена към момента, но събира нови хора, които споделят наговите ценности:
https://docs.google.com/document/d/1zRCUpkPGFTfaVmD_WYrbyeZaANtNqApVrk4KXTLXgeQ/edit?usp=sharing

Цели на проекта:

Популяризиране на свободните бягания като спортна култура сред студенти и служители на СУ "Св. Климент Охридски". Изграждане на хигиена за по-добро здравословно състояние на целевата група чрез спорт и отборни дейности.

Задачи на проекта:

1. Информиране на обществеността за участието на СУ "Св. Климент Охридски" с членство в СК "Бегач" през 2017.
2. Участие на състезанията организирани от СК "Бегач" през 2017.

Целева група:

Студенти и служители на СУ "Св. Климент Охридски".

График на проекта:

1. Съвместни бягания на участниците в отбора на СУ "Св. Климент Охридски" на 5kmrun, всяка събота, официално трасе на 5kmrun, 10:00ч.
2. Участие на състезания организирани от СК "Бегач" през 2017, предвидени по график.

Необходими ресурси:

1. участници - служители и/или преподаватели в СУ "Св. Климент Охридски".
2. спортни оборудване и екипировка - екипи и подходящи за бягане обувки.
3. такса членство в размер на 70лв.

Финансово описание на проекта:

такса членство в размер на 70лв.

Партньори на проекта:

1. 5kmrun - ежеседмични участия в свободни бягания с времеизмерване и статистика за всеки от участниците. 2. Nike Running Club, Sofia - ежеседмични участия в свободни бягания с времеизмерване и статистика за всеки от участниците.