Описание на проекта

Описание на проекта:

Националното представителство на студентските съвети в Република България е учредено през месец март 2000 г. в град Свищов в изпълнение на чл. 73а от Закона за висшето образование. НПСС е единственият законоустановен национален орган за защита на общите права и интереси на студентите и докторантите и се състои от председателите или делегирани представители на студентските съвети от всички висши училища в България. Ежегодно се провеждат минимум 4 общи събрания. За първи път от 5 години Софийския университет ще бъде домакин на събитието.

Цели на проекта:

Целта е свързана с регулярната работа на НПСС. Домакинството дава възможност да се покажат организационните възможности на всеки един Студентски съвет и да се обменят добри практики с останалите Студентски съвети. Същевременно винаги дава възможността за стартиране на нови съвместни проекти и инициативи. Една добра организация на Общото събрание вдига престижа на Студентски съвет сред останалите съвети в средата и е отлична възможност за сплотяване на колектива.

Задачи на проекта:

1. Добра организация на събитието
2. Стартиране на съвместни нови проекти
3. Сплотяване на колектива
4. Реализиране на съвместно спортно мероприятие - футболен турнир
5. Подпомагане на организацията на "Студент на годината"

Целева група:

Представителите на всички Студентски съвети в страната.

График на проекта:

16.12.2016г - 19:00 - Церемония за Студент на годината
17.12.2016г - 10:00 - 19:00 - Регистрация на участниците в събранието и провеждане на събранието
17.12.2016г - 13:00 - Обяд
17.12.2016 г - 19:00 - Вечеря
18.12.2016 г - 11:00 до 17:00 - футболен турнир между Студентските съвети

Необходими ресурси:

1. Човешки ресурси - 20 човека за подпомагане организацията на събитието
2. Зали - тържествена Аула, зала 272
3. Финансови - обезпечение на обяда, вечерята и провеждането на турнира по футбол

Финансово описание на проекта:

Обяд - 1500 лв - таван
Вечеря - 2000 лв - таван
Рекламни материали, баджове, химикали и папки - от собствените ресурси
Футболен турнир - 1000 лв (за игрища) - таван

Партньори на проекта:

НПСС ще финансира всички останали дейности свързани с обезпечението на "Студент на годината" , Настаняването на делегатите и футболния турнир