Описание на проекта

Описание на проекта:

Проектът на Комисия по спорт цели поощряване чрез стипендии (под формата на парични средства) на изявените спортисти на Университета за 2016 г.

Цели на проекта:

Основната цел на проекта е да подпомогне развитието на спорта в Софийски университет и да подкрепи финансово студентите, които се занимават професионално със спорт и се състезават за Софийски университет „Св. Климент Охридски” като тези средства да не бъдат харчени под контрола на Съвета. Това са студентите с най-високи спортни постижения за 2016 г.
Цел на проекта е Комисията по спорт на Студентски съвет да засвидетелства грижа и внимание към спортистите и да изтъкне високото спортно майсторство на студентите като свой приоритет.

Задачи на проекта:

Да популяризира спортните постижения на студентите от СУ сред колегите им.

Комисия по спорт на СС да изгради доверието на студентите, че защитава техния интерес и работи за по-добро развитие на спорта в СУ.

Засвидетелстване на подкрепата на Департамента по спорт на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, чието ръководство организира подбора и награждаването на Спортист на годината.

Целева група:

Студентите, определени за спортисти на годината:
1. Кирил Георгиев - футбол
2. Христина Дамянова - плуване
3. Мария Маркова - джудо
4. Веселина Димитрова - баскетбол
5. Елена Куманова - спортно катерене
6. Делян Дамянов - баскетбол
7. Виктория Георгиева - лека атлетика
8. Явор Ганев - лека атлетика
9. Виктория Петкова - волейбол
10. Калоян Калинков - волейбол
11. Тед Бачев - тенис

График на проекта:

1. Защита на проекта пред СУС.
2. Връчване на стипендиите на наградените.

Необходими ресурси:

Осигуряване на стипендиите от бюджета на Студентски съвет.

Финансово описание на проекта:

11 стипендии по 200 лв. - общо 2200 лв.

Партньори на проекта: