Описание на проекта

Описание на проекта:

Участие в Общото събрание на Европейския студентски съюз представлявайки българската студентски общност и по-специално Софийски университет

Цели на проекта:

Посещението ни на това европейско студентско събитие е свързано основно с желанието ни да повишим дейността на Международната комисия към Студенски съвет при СУ. Това би било най-ефективно , ако лично се запознаем с представители на други европейски студентски съвети, с които да обсъдим проблемите и евентуалните решения на локално и международно ниво. Създаване на постоянни връзки с тях, с които се цели да има един постоянен приток на информация относно добри практики, инициативи, провеждани политики както на университетско така и на национално ниво, събития, връзки с бизнеса. Създаване на добра основа за сътрудничество и осъществяване проекти заедно

Задачи на проекта:

Запознаване с представители на студентските съвети в Европа
Запознаване с начина на действие, структурата и процесите в другите европейски студенски съвети
Осъществяване на международно сътрудничество с тях, с което да се повиши вниманието върху проблеми на студентската общност в Европа
Обмен на добри практики, осъществени проекти и събития

Целева група:

Достигане и обмен на информация и добри практики с колеги от студентските съвети на други европейски университети.

График на проекта:

28.11. 2016 до 4.01.2016 в Гданск , Полша

Необходими ресурси:

Финансови - обезпечаване на транспорта, настаняването и дневни

Финансово описание на проекта:

Транспорт : София - Гданск двупосечен полет за двама души 450 евро
Нощувки от 28.11 до 4.01 , 6 нощувки за двама човека са около 700 лв
Дневни

Партньори на проекта:

Национално представителство на студентските съвети в България