Описание на проекта

Описание на проекта:

Участие в Тех Рън 2016 на отбора по свободни бягания на СС при СУ. Участници в отбора: Георги Власакиев, Живко Петров, Мартин Недялков и Тошко Тодоров.

Шампионатът TechRun е с идеална цел, като част от събраните средствата ще бъдат използвани за подкрепяне на каузи, подпомагащи развитието на таланти, както в спорта, така и в точните науки.

Каузата, на която съдействаме през 2016 благодарение на Techrun е в подкрепа на учителите по програмата на фондация “Заедно в час”. 25% от събраните регистрационни такси от финала на шампионата – The Big Tech Run (както и допълнителни суми по желание на компаниите-участници) ще бъдат ще бъдат инвестирани в подкрепа на учители по програмата. Тя включва обученията създадени и водени от Заедно в час, индивидуален коучинг и менторство, както и финансов стимул от 500 лева на месец на учител.

Цели на проекта:

Популяризиране на свободните бягания като спортна култура сред студенти и служители на СУ "Св. Климент Охридски". Изграждане на хигиена за по-добро здравословно състояние на целевата група чрез спорт и отборни дейности.

Задачи на проекта:

1. Информиране на обществеността за участието на СУ "Св. Климент Охридски" с отбор на състезание Тех Рън 2016.
2. Участие на състезание Тех Рън 2016.

Целева група:

Студенти и служители на СУ "Св. Климент Охридски".

График на проекта:

1. Съвместни бягания на участниците в отбора на СУ "Св. Климент Охридски" на 5kmrun, всяка събота, официално трасе на 5kmrun, 10:00ч.
2. Участие на състезанието Тех Рън 2016, 20 ноември 2016, 10.00 ч. в Тех Парк София.

Необходими ресурси:

1. участници - служители и/или преподаватели в СУ "Св. Климент Охридски".
2. спортни оборудване и екипировка - екипи и подходящи за бягане обувки.
3. такса участие в размер на 210лв.

Финансово описание на проекта:

такса участие в размер на 210лв.

Партньори на проекта:

1. 5kmrun - ежеседмични участия в свободни бягания с времеизмерване и статистика за всеки от участниците. 2. Фондация “Заедно в час” 3. Спортен клуб "Бегач"