Описание на проекта

Описание на проекта:

Във връзка с въвеждането на нов специализиран избираем курс „Козметични продукти и грижи“ за специалност Фармация на Факултета по химия и фармация е необходимо закупуването на специфични реагенти за обезпечаване на упражненията – основно разтворители и природни масла, които влизат в състава на козметичните продукти .
Направена е заявка и към Факултета по химия и фармация още през юни, но за съжаление снабдяването с консумативи за упражненията е неритмичното и не е съобразено с учебния процес. Това от своя страна води до компромиси в обучението, които не са присъщи за учебно заведение от ранга на Софийския Университет.

Цели на проекта:

Нормално протичане на упражненията по предмета.

Задачи на проекта:

1. Кокосова мазнина – 500 гр.
2. Палмова мазнина – 500 мл.
3. Захтин (екстра върджин) – 500 мл.
4. Глицерин – 1 л.
5. Пчелен восък – 500 гр.
6. Масло от Карите/ Ший – 130 гр.
7. Масло от Жожоба – 100 мл.
8. Розово масло 3% в бадемово масло – 20 мл.
9. Арганово масло – 100 мл.
10. Какаово масло – 300 мл.
11. Масло от портокал – 10 мл.
12. Масло от лавандула – 30 мл.
13. Масло от бял бор – 10 мл.
14. Масло от сандалово дърво – 5 мл.
15. Масло от мента – 5 мл.
16. Масло от чаено дърво – 10мл.
17. Vit E – 20 бр. ампули – 3 мл.
18. Vit A – 20 бр. ампули – 3 мл.
19. Ампули бадемово масло – 24 бр.
20. Абсолютен етанол – 2 л.
21. Етилацетат – 5 л.
22. Метиленхлорид – 3 л.
23. Хлороформ – 3 л.
24. Диетилов етер – 2л.

Целева група:

Целевата група са всички студенти от специалност фармация (над 300 човека).

График на проекта:

Възможно най-бързо

Необходими ресурси:

Финансови

Финансово описание на проекта:

Не повече от 1000 лв.

Партньори на проекта: