Описание на проекта

Описание на проекта:

"ГрамотнитеСУбекти" е олимпиадата по езикова култура за студентите юристи на Софийски университет "Свети Климент Охридски", която се провежда за първи път и е част от разбирането, че грамотността е един от най-важните компоненти в юридическото образование.
Олимпиадата има творчески характер и едновременно с това на конкурсен принцип проверява правописната и правоговорната култура на бъдещите специалисти в областта на правото.
Предвидени са три основни кръга. Първият кръг включва проверка на правописната култура, проверена чрез тестове, които обхващат всички правила и норми на съвременния български правопис. Вторият кръг включва аргументирано изложение, което показва едновременно правоговорната култура на студентите юристи и умението им да изграждат смислена теза по определен въпрос, да я защитават аргументирано и убедително. Третият кръг разработва съвременни подходи, свързани с така наречената медиация. Ще бъдат изготвени отделни казуси, по които студентите да представят разсъжденията си, избор на определени езикови средства и стратегии в разбиранията между страните по извънсъдебен път.

Цели на проекта:

- Проверка на правописната и правоговорната култура на бъдещите юристи.
- Поставяне на начало на по-сериозното разглеждане на проблематиката на медиацията в рамките на Юридическия факултет.
- Задълбочаване на връзката между частния сектор, държавните институции и студентите от СУ.

Задачи на проекта:

-Осъществяване на връзки с партньори от частния сектор и държавните институции.
-Осъществяване на комуникация с преподаватели от Юридическия факултет.
-Разпространение на идеята и събитието между студентите на Юридическия факултет.
-Организиране на информационна среща с обучителен характер.
-Отпечатване на материали за нуждите на проекта.
-Провеждане на състезателна част.
-Награждаване.

Целева група:

Студентите от специалност "Право" на Софийския университет "Свети Климент Охридски".

График на проекта:

-юни 2016: входящо писмо до проф. др. Сашо Пенов -декан на Юридически факултет.(вж. в приложени файлове)
-юли 2016: доизграждане на концепцията и състезателните елементи
-септември/октомври 2016:
- подписване на "Покани за партньорство" и набиране на партньори. (Прилагаме поканата предназначена за Студентския съвет)
- изготвяне на страница във Фейсбук на инициативата
- обявяване на партньорите на страницата в срок до 11.11
- 04.11. :Лекция на тема "Медиация-основни принципи" и информативна среща за заявилите участие
- ноември : Състезателен ден и церемония по награждаване

Необходими ресурси:

Тениски с шамповани лога: 100бр. 1156,80лв.
КАРТОН БЯЛ COLOR COPY A4 250ГР: 250л. – 100лв.
ХАРТИЯ ARTIST A4 80ГР 500л.-10лв.
Значики с логото на СУ: 20бр. -140лв.
Клюдържатели с логото на СУ: 20бр. – 100лв.
Тефтери с логото на СУ: 20бр.: 140лв.
Общо:1646,80лв.

Материали от СС:
Торби с логото на СС
Химикали с логото на СС
Чаши с логото на СС

Финансово описание на проекта:

Финансова част, която НЕ е свързана с молбата ни към Съвета:
-Кетъринг на нуждите на събитието при провеждане на церемонията по награждаване -финансов ангажимент поет от проф.д-р Сашо Пенов :
-необходими 3500,00лв с ДДС
-Награден фонд: надхвърля 2500,00 лв.

Финансова част свързана с молбата ни към Съвета:

• Изготвяне на тениски, копирна хартия, други материали.:
Тениски с шамповани лога: 100бр. 1156,80лв.
КАРТОН БЯЛ COLOR COPY A4 250ГР –250л. – 100лв.
ХАРТИЯ ARTIST A4 80ГР 500Л-10лв.
Значики с логото на СУ: 20бр. -140лв.
Клюдържатели с логото на СУ: 20бр. – 100лв.
Тефтери с логото на СУ: 20бр. -140лв.

Общо:1646,80лв.

• Материали от СС:
Торбички с логото на СС
Химикали с логото на СС
Чашки с логото на СС

Общо: 7646,80 лв.

Партньори на проекта:

Проф.д-р Сашо Пенов, порф.д-р Даниел Вълчев, доц.Владислав Миланов, издателство „Сиби“, Президентство на Република България, Българска ИДЛО алумни асоциация (БИАА) и др.

Файлове: