Описание на проекта

Описание на проекта:

След успешното провеждане на конкурса и изложбата на ФотоФилология „Кадри към „Сън за щастие” на Пенчо Славейков”, с нови сили и амбиции искаме да доведем до успешен край и втория такъв конкурс на тема „Диаболизъм”. Диаболизмът, като направление в литературата, означава представяне на гротескното, фантастичното и призрачното. Студентите ще могат да изразят чрез снимка какво точно създава като образ дадения текст в съзнанието им, когато го четат. За тази цел студентите са ограничени в рамките на един текст, но броя на снимките варира от 1 до 3. Темата има своите специфични особености и смятаме, че тя ще спомогне за навлизането в по-широк спектър на гледни точки и развиване на въображението в момент на възприемане на такъв вид текст.
След като бъде проведена среща с кандидатите и всеки от тях ще представи своите фотографии, ще представи мотивите си за това как точно и защо е направил точно такава снимка. Тогава журито ще излъчи тримата победители и ще бъде обявена изложба, на която да бъдат показани снимките на всички участници, за да може да се уважи труда на всеки един от тях. Всеки от желаещите да покажат възможностите и знанията си в сферите на визуалната култура и литературата ще положат неимоверни усилия, за да се представят добре и ние смятаме, че всеки един от тях заслужава да бъде уважен за това. Тъй като вече ФотоФилология има свой сайт, там ще бъде публикувана снимката на победителя и информация за събитието.
Сайтът на Фотофилология: http://photophilology.nasneychev.com/
Екип:
Атанас Нейчев
Зорница Танчева

Цели на проекта:

С този конкурс Факултетния студентски съвет иска да мотивира и да разбуди умовете на студентите от Факултета по славянски филологии. Съчетаването на две области – фотография и литература, ще събуди интереса на по-голямата част от филолозите, защото след кратко неформално проучване установихме, че има голям процент от студентите във Факултета, които се занимават с любителска фотография, дори и професионално. Целта е да се зароди и желание за разбиране на литературата, не само като текст, който трябва да бъде прочетен. Искаме да създадем чувство на разбиране на текста, на осъзнаване на неговото послание и достигането до същността му. Смятаме, че това ще допринесе за бъдещите познания на студентите в областта на литературата и ще им подпомогне визуализирането на текстове и за напред, което от своя страна води до по-лесно възприемане на всякакъв вид текст по-нататък.
Друга наша цел, която си поставяме като голяма стъпка напред е да разширим кръга на участниците и той от локален (един факултет), да се превърне в национален. В предишния формат имахме участник от Пловдивския университет. Само ако реализираме и този втори формат на конкурса ще имаме нужния опит и познания, за да можем да надграждаме това, което вече сме създали.

Задачи на проекта:

Първо се изготви регламент(може да се види в сайта photophilology.nasneychev.com ), който включва в себе си:
 Критерии
 Правила
 Първи кръг
 Втори кръг

Също така се сформира същото жури, както и при първия формат на конкурса, което да оценява снимките и да излъчи най-добрите от всички. То се състой от – Атанас Нейчев, д-р Яница Радева, проф. Николай Чернокожев (http://photophilology.nasneychev.com/about/). Ще се цели то да бъде обективно, да оцени равностойно всички снимки и на базата на правилата и изискванията, да стигне до единодушно решение кои са най-добрите снимки.
Още: Поставиха се дати, в които участниците могат да работят и да изпратят снимките си и да бъдат оценени след това.
По желание се определиха и помощници от ФСС на ФСлФ, които да подпомогнат бързо и стегнато изпълнение на задачите, включващи запазване на място, в което да се поведе първата среща, на която ще се представят участниците и журито ще обяви победители, място за изложбата, предоставяне на информацията за конкурса в Деканата и други.

Целева група:

Хората, до които искаме да достигне този конкурс са студентите във ФСлФ. Те ще бъдат участниците, но и наблюдателите в този процес. Тъй като една от основните причини за включването на изложба на края на конкурса бе да уважим труда на всички, които са участвали в него, другата такава бе всички тези снимки да се видят от колкото се може повече хора. Така че, освен студентите от факултета, които не са участвали ще могат да дойдат и да наблюдават творчеството на колегите си, така и студентите от останалите факултети, които имат интерес, ще могат да се присъединят и да се порадват на резултата от съчетанието от литература и фотография.

График на проекта:

Това са датите, които сме заложили като срокове:
- 11.07 – 15.11.2016 г. – Срок за изпращане на снимките от всеки един участник.
- 22.11.2016 г. – Ден на журиране
Изложбата ще се проведе в ден, който е удобен за всички участници и журито, за да могат официално да се връчат наградите.
Това са рамките, които сме си поставили и смятаме, че времето е достатъчно, за да може участниците да изберат творба, да работят върху нея, да създават снимки и да покажат най-доброто от себе си.

Необходими ресурси:

Най-вече човешки ресурси. Ще се надяваме на активното участие от страна на студентите, които да се включат и като участници и след това като наблюдатели. Радваме се и на помощта на преподаватели, които се зарадваха на инициативата и бяха оптимистични като споделиха с нас, че ще има интерес към нея. В крайна сметка, за да се реализира конкретна инициатива, най-необходимият и ценен ресурс за това е човешкият.

Финансово описание на проекта:

Тъй като имаше голям интерес при първото провеждане на конкурса и имаше наистина много добри творби, беше трудно да се определи само един голям победител, а останалите също толкова добри, да имат само малки награди. Затова решихме наградите да бъдат три, както следва:
Награда за първо място:
-150 лева
Две малки награди:
- 50 лева
- 50 лева

Общо: 250 лв.
В нашите представи това са едни доста мотивиращи награди. Тя има за цел наистина да поощри най-добре представилите се и да ги мотивира да бъдат активни и в следващите организирани конкурси. Като в същото време не оставя на заден план и останалите участници. Те ще имат повече желание и ще проявяват повече упоритост да са следващите, които да бъдат оценени като най-добре представили се.

Партньори на проекта:

На този етап нямаме партньори, с които да работим, както и съфинансиране. Обръщаме се към Вас за финансова помощ, като за напред ще се постараем да намерим и партньори, които да ни подпомагат, защото наистина смятаме, че конкурс като този си заслужава.