Описание на проекта

Описание на проекта:

Проектът е инициатива на екоклуб UNECO.

Състои се във въвеждането и популяризирането на добрите практики в областта на екологията, като дългосрочната мечта е постигане на нулеви отпадъци.
Първата стъпка - разделното събиране на територията на Ректората.

Или по-точно, изграждане на ефективна, устойчива система за разделно събиране. Което включва:
от една страна коректна работа от страна на изпълнителите и засегнатите страни (Екопак; ръководството на СУ; персоналът, обслужващ отпадъците)
КАКТО И
съвестно и оптимално разделно изхвърляне на отпадъците от ползвателите на отпадъчни продукти, т.е. всички ние :)

Екипът ни се явява посредник и двигател на двата процеса.
За момента продължаваме да следим и насърчаваме работата на изпълнителите и засегнатите страни, опитвайки се да предложим най-лесния вариант нещата да се случват и да помагаме за това. С надеждата, че в един момент няма да има нужда от нашето участие, тъй като системата ще заработи и ще започне да се поддържа сама.
За напред ще продължава да бъде наша цел и стремеж да насърчаваме разделното изхвърляне на отпадъци. За целта:
Ще се стараем да предоставяме информация за ползите, които носи
Ще правим проучвания, заснемайки реалния процес на сметосъбиране в България
Ще предлагаме на академичното общество близки срещи с по-опитни хора в сферата под формата на прожекции, лекции, работилници
Ще привличаме внимание към темата под различни интерактивни форми, акции в университета, игра с физическото пространство, взаимодействие с театър, художествени изкуства, спорт, туризъм
Ще се забавляваме и празнуваме

Всичко това ще случим с помощта на неформалното образование, ученето чрез преживяване, доброволната работа, личната ангажираност и отговорност, изкуството, творенето заедно, споделянето на вдъхновение и обща визия.

Цели на проекта:

Желанието ни е да споделим тази мечта* със студентите, преподавателите и всички хора, които са част от институцията. Защо?

Всеки от нас е бил сред природата и се е докосвал до нейната красота. Практиката обаче показва, че бързо я забравяме. Заобиколени от сгради, коли, асфалт и купища задачи за вършене, повечето от нас губим връзката с природата. Губим представа и за много причини и следствия, като приемаме нещата за даденост. Купуваме си бързи храни и напитки, консумираме, хвърляме опаковката. Без изобщо да се замисляме от къде идват тези продукти и на къде отиват. На нас ни се иска да отворим широко очи и да погледнем цялата картинка. Иска ни се да станем малко по-съзнателни за света около нас и взаимодействието, което осъществяваме. Целият процес е дълъг и комплексен. За това, по пътя на промяната, избираме да се съсредоточим първо върху стъпката, която най-пряко зависи от нас. И това е отпадъка, който произвеждаме. Мечтата е: 0. Съзнаваме, че това изисква известни усилия и промяна на нагласата и за това започваме от далече - с разделното събиране. Отападъците са ресурс, който можем да използваме, вместо да пилеем, замърсявайки Земята, от която се храним..

*мечта - т.нар. цел :)

Задачи на проекта:

Развитието до момента:
- Сключен договор между СУ и Екопак за извозването на събрания разделно отпадък от Ректората
- Поставени контейнери за пластмаса и хартия в двора
- Поставени картонени кошчета във фоайетата на всеки етаж от северното и южното крило
- Предоставени от Екопак 140 броя кошчета, информационни плакати и брошури

ПРЕДСТОИ:
- осигуряване на чували за картонените кошчета !
- при гарантиране на ефективно разделно събиране Екопак ще предоставят пластмасови кошчета, картонените ще разпределим между кабинетите на преподаватели и администрация
- среща и подкрепа от наша страна към обслужващия отпадъците персонал
- срещи с преподаватели, активни студенти, ръководство с идеята да намерим широка гласност и подкрепа
- сериозна информационна кампания сред студентите и академичното общество като цяло

Целева група:

Студенти, преподаватели, ръководство, администрация, персонал и изобщо всеки, който има досег със СУ.
Отвъд това, вярвайки, че университетът е институция, която може да служи за пример, се надяваме да достигнем и вдъхновим и други институции, организации или просто човеци да приемат нашата мисия, а именно грижата за природата, за своя и да предадат нататък.. :)

График на проекта:

Ноември - разполагане на останалите кошчета за разделно събиране, вкарване на чувалите в оборот.

Ноември - Юни:
Поддържане на комуникация с изпълнителите и засегнатите страни, помощ.
Провеждане на информационна кампания:
- Връзка с медии и отразяване, вкл. на празника на университета;
- “Седмица на разделното събиране” - инфо пункт, артистични акции, игра с пространството;
- заснемане на филм Пътят на отпадъка, проследяващ начините за сметосъбиране;
- организиране на отворено за всички посещение на инсталация за сепариране на отпадъци;
- лекции, прожекции, работилници;
- конкурс с награди

и други :)

Необходими ресурси:

най-вече човешки:
- доброволци - членове на клуба, които да помагат с вътрешните дейности - административни, организационни, творчески
- връзка с медии, напр. радиото, телевизията, списанието, бюлетина на СУ, които да отразяват дейностите ни и разпространяват посланието
- връзка с активни студентски организации
- всичко друго, което може да ни помогне да достигнем до повече хора и да действаме заедно

Финансово описание на проекта:

ЧУВАЛИ: (колкото повече, толкова повече)
2000бр. - 160лв.
http://printed-bags.net/crm/do2.php?groupId=5&ctr=Catalog&act= - най-горе: 35л., 50х60см.

Използване на университетската печатница за принтиране на материали - плакати, брошури/визитки, не повече от съответно 50 и 200бр. за целия период на проекта.

Партньори на проекта:

съфинансиране: Екопак партньори: За Земята, Еко общност, Място за бъдеще, Тайм хироус, Естествоизпитатели

Файлове: