Описание на проекта

Описание на проекта:

Тази година, за втори път ще се проведе проект от такъв мащаб в България, който да даде възможност на младите учени да се изявят в национален и международен план.
Студентските конференции в други университети в последните години са със затихващи функции и ограничени възможности. Именно това е прекрасен повод Университетът да бъде домакин и да организира вторият международен форум с най-разнообразни научни инициативи.
Предвижда се не само представяне на научни доклади на студентите и докторантите, разпределени в специализирани научни секции, но и по-широка културно-образователна програма, която включва следните инициативи:
1/ Няколко лекции на изявени български учени: проф. Никола Георгиев, проф. Людмил Димитров, проф. Владко Мурдаров
2/ Цикъл от кръгли маси на теми: Живот с другите; Българите отвъд България; Работни семинари; Преводи и прочети; Млади критици за нови български автори.
3/ Вечер на която ще се четат текстове на Св. Климент Охридски по случай навършването на 1 100 години от успението на светеца, патрон на университета.
4/ Среща с известни български писатели и журналисти; както и награждаване според заслугите им.
5/ Представяне на книги с официално държавно присъствие и представяне на една от книгите от известен словенски професор.
Форумът ще даде възможност на младите изследователи българисти в чужбина да се включат в културния и в научния живот на страната, да харесат България и да станат съпричастни към българската идея.
Срещата между младите хора изследователи в рамките на Форума ще даде самочувствие и увереност на студентите и докторантите, за да продължат по избрания път и да работят за каузата на хуманитаристиката. Така ще създадем едно авторитетно лице на СУ "Св. Климент Охридски" и на България в европейското и в световното културно пространство.
Екип
-Студенти и докторанти:
Радостина Петрова - diqnova@yahoo.com
Борислава Иванова - borislava.iv.ivanova@gmail.com
Мария Маринова - maria.marinova15@gmail.com
Велимира Божилова - velimira_bozhilova
Поли Андреева - andreeva.polly@gmail.com
Мария Русева
-Преподаватели
Доц. Владислав Миланов
Гл. ас. д-р. Надежда Стоянова
Гл. ас. д-р. Мартин Стефанов
Гл. ас. д-р. Аглая Маврова
Гл. ас. д-р. Венета Савова

Цели на проекта:

Основната цел на проекта - създаване на едно общество от филолози на едно място в рамките на четири дни. В рамките на тези дни всеки от участниците - независимо чуждестранен или български да представи своите научни и изследователски интереси и така да успее да предаде своята гледна точка в своята област. Други цели, които проектът си поставя са:
1/ Повишаване на интереса към науката сред младите хора.
2/Среща на различни култури, в рамките на която участниците да разгърнат потенциала си на изследователи
3/Запознанство на чуждото с нашето
Някои от направленията, в които ще се представят участниците са:
-Литературознание;
-Лингвистика;
-Фолклористика и Културна антропология;
-Средновековна култура и литература;
-Методика на обучението по български език и литература;
-Методика на чуждоезиковото обучение.

Задачи на проекта:

Проектът има няколко основни задачи и подзадачи, които ще се изпълняват в рамките на Форума. Първата сред тях осигурява изявата на участниците в посочените по-горе направления:
- работа по специализирани секции;
Втората задача е свързана с повишаване филологическата култура на студентите и докторантите:
-изнасяне на лекции на теми, свързани с цялостната тематика на Форума;
Другата важна задача е оценяването на докладите, които участниците ще представят, като основната цел на задачата е обективното им оценяване и насърчаване на всеки един участник.
Провеждането на кръгли маси и дискусионни семинари на актуални теми, които биха могли да провокират дебати и обсъждане и също основна задача на събитието. Среща с журналисти от Центъра за политическа и журналистическа реч, които ще активизират научната и гражданска позиция на студентите и докторантите.
Срещата с български писатели и поети, които ще се организират, ще дадат възможност за придобиване на по-голям литературен и културен опит, които би бил полезен в развитието на участниците в бъдеще.
Публикациите са също важна част от задачите, които Форумът си поставя. Това е един вид благодарност и признание за всеки участник.
Рекламната дейност в рамките на събитието ще допринесе за популяризирането, както на него, така и на СУ "Климент Охридски", Студентски съвет и организациите към Университета, които правят провеждането на събитие от такъв мащаб възможно.

Целева група:

Първата и една от най-важните целеви групи включва студенти и докторанти от България и чужбина, занимаващи се с проблемите на литературата, езика и филологията като цялостна наука. Втората целева група, към която се насочва Форумът се състои поканени като слушатели широк кръг от студенти, докторанти, утвърдени учени и граждани, които се интересуват от въпросите, които поставя филологията пред младите изследователи.
Събитието цели достигане до възможно най-голям кръг от интересуващи се учени в областта.

График на проекта:

Ден първи: 17.11.2016 г.
-09:30 часа – откриване, официален поздрав от държавно лице /Първи международен филологически форум - Йорданка Фандъкова/. На откриването покани ще бъдат отправени към Ректорското и Деканското ръководство.
-10:00 часа – лекция на проф .Л. Димитров – тема: какво е да си млад чуждестранен българист
-11:00 – тържествено връчване на награди на български журналисти от центъра за Политическа и журналистическа реч, което ще се проведе в Аулата на СУ
-12:00 -13:00 часа – обяд
-Работа по секции до 17 часа
Теодора Димова – дъщеря на Димитър Димов –съвременна българска писателка
-18:00 часа – представянето на книгата Еротика – преведена поезия на български с автор Иван Цанкар – за това ще говори проф. Алоизия Зупан-Сосич по словенски модернизъм /ще присъстват Посланика на Словения в Будапеща и почетния Консул на Словения в България/
19:00 – официална вечеря-коктейл в Яйцето, официални гости - Студентски съвет

Ден втори: 18.11.2016 г.
-Искра Шомова: лекция посветена на 1 100-годишнина от успението на свети Климент Охридски
-Средновековна секция
-Средновековна култура и литература – секция
-В рамките на деня – работа по секции
-Съпътстващи други събития: разговор за най-новите български писатели, как студентите автори мислят за тези, които току-що са дебютирали и са издали една или две на брой книги
-Кръгла маса – българите отвъд България: как се учи български език в чужбина

Ден трети: 19.11.2016 г.
В рамките на деня:
-Работа по секции (изброени по-горе)
-Лекция на проф. Петя Осенова
-Работен семинар - Преводи и прочити

Ден четвърти: 20.11.2016 г.
-Посещение на Рилски манастир – д-р Венета Савова – лекция за Рилския манастир като свещена обител
-Провеждане на беседи, дискусии, дебати

Необходими ресурси:

1.Човешки – студенти, докторанти и преподаватели от ФСлФ и представители на Студентски съвет ще участват активно във всички дейности. Ще бъдат поканени като слушатели всички студенти, докторанти, учени, както и всички граждани, които проявяват интерес към проблематиката на Форума от други факултети на СУ и университети от България и чужбина.
2.Технически – ще бъдат необходими лаптопи, проектори, микрофони, представителни маси за изложбата на книгите, зали за провеждане на заседанията (всички тези изброени ресурси ще се поемат от ФСлФ и преподавателите); награди за отличените студенти и докторанти (някои от тях са осигурени от УИ „Свети Климент Охридски”), работни и рекламни материали – папки (с логото на Студентски съвет и на Форума), хартия (листове с наименованието и логото на Студентски съвет и Форума);
3.Финансови – ресурси за осъществяването на работните обеди, работните вечери, за посещенията на Рилски манастир, за кафе паузите, за рекламни и работни материали, за награди.

Финансово описание на проекта:

Предвид предварително заявения интерес към форума се очакват повече от 150 участници, за което са необходими от Студентски съвет:
-Разходи за един човек (за коктейл) – 15 лв.- 15 лв. х 200 души = 3000 лв.
-Разходи за кафе паузи – 1 лв. Кафе/0,60 лв. Чай: 6 кафе паузи за 100 души х 1,60 = 960 лв.
-Води – 1,5л.: 70 бр. х 1 лв = 70 лв.
-Сандвичи – 1,90 лв. х 450 бр. = 855 лв.
-Транспортни разходи – 550 лв. (един автобус за 30 души)
Общо: 5 435 лв.

Партньори на проекта:

-СУ „Св. Климент Охридски” – осигуряване на зали, на микробуси за посещението на НИМ и на центъра „Дуйчев”; -Факултет по славянски филологии – осигуряване на зали, на техника; публикуване на докладите от Форума в специализирането издания на ФСлФ, което включва научен подбор, рецензентска, редакторска, коректорска работа; изготвяне на грамоти; папки, химикали, баджове; -Пресцентър на СУ „Св. Климент Охридски” – осигуряване на рекламни материали на СУ; -УИ „Св. Климент Охридски” – осигуряване на книги за награди на отличените участници; -Университетска библиотека – осигуряване на зали за изложбата на книги на студенти и преподаватели от ФСлФ; -Център на анализ на политическата и журналистическа реч – организиране на дискусионния форум за политическата и журналистическа реч, координация между журналистите, които ще отразяват форума; -Издателство "Ентусиаст" – награден фонд книги; -Марвел Травел - транспортна фирма, осигуряваща пътуването до Рилски манастир.

Файлове: