Описание на проекта

Описание на проекта:

Състезанието iGEM е първото в света международно студентско състезание по синтетична биология. Участниците трупат опит в различни области като образование, работа в екип, създаване на контакти, придобиване на пиар и маркетингови умения, споделяне и работа в конкурентна среда.
Всяка година от 27.10 до 31.10 в Бостън, щата Масачузец, се организира финала на състезанието - „Голямото Джамборе“, където всички отбори изнасят презентации и представят постери на разработените си научни проекти. Там, участниците имат уникалната възможност да се срещнат и запознаят със световно известни учени, нобелови лауреати, лидери от водещи световни компании, търговци, бизнесмени, политици и много други хора с разнообразни интереси в различни области.
На тазгодишните финали на състезанието 7 студенти от СУ, Биологически факултет – Евгения Михаилова, Николай Гъдев, Николай Крумов, Десислава Попова, Натали Атанасова, Илка Цветкова, Гергана Цанкова, на възраст между 21 и 23 години, ще се борят за сребърни и златни медали.
Участието в състезанието iGEM, ни прави първия български отбор, което е причината тази кауза да бъде още по-значима за Софийски Университет, отговорността ни е още по-голяма, а стремежът ни към успех и постигането му по-сигурни.
Отборът ни се гордее с това, че въпреки, всички трудности, пред които съвременните студенти са изправени, нашият пример ще допринесе за задържането на младите умове в България. С нашето участие искаме да покажем, че макар и с цената на много усилия, ще постигнем крайната си цел– да бъдем инициатори и най-вече катализатори на промяна към едно по-будно младо общество. Защото сме заедно, защото сме екип.
iGEM е състезание, разработено от университети като MIТ, Cambridge и др. и чрез нас СУ може допълнително да издигне своя имидж, като се конкурира редом с най-добрите университети в света.
Състезанието ражда конкурентноспособни на другите европейски държави кадри благодарение на безценния професионален опит, получен във високо технологичната лаборатория на София Тех Парк – БиоИнфоТех.
iGEM е средство, което мотивира младите студенти на България към поставяне и постигане на по-високи цели, както и да учат с по-голям интерес специалността, която са избрали. Амбицира ги да се интересуват повече, да търсят допълнителна информация в свободното си време. Това би било и причина за повишаване на средния им успех, за намиране и създаване на извънучебни контакти и занимания, за създаване на трайни работни и приятелски взаимоотношения. iGEM е повод да се съберат на едно място хора от различни възраст, джендър, с различни професии и интереси, в името на осъществяването на крайната цел - реализирането на проекта.
Отборът има идея да популяризира състезанието в България. До момента това се постига чрез множество медийни изяви, създаване на контакти във водещи фирми у нас и в чужбина, многобройни участия на научни събития и форуми (Световен ден на науката 2016, Климентови дни и др.), изготвяне на презентации пред наши колеги, като ги мотивираме към развитие в науката и т.н. От самото стартиране на проекта имаме подкрепата на Бългаската научна общност в САЩ, благодарение на която са покрити и спестени разходите за консумативите и нощувките на участниците в състезанието.
До момента отборът има готов разработен проект, съчетаващ в себе си правилния баланс между наука и производство. Проектът е иновативен и едновременно с това цели популяризирането на изцяло български продукт – бактерията Lactobacillus bulgaricus, която се намира в киселото мляко.
За в бъдеще ние, от iGEM Bulgaria, си поставяме още по-високи цели. От една страна отборът се стреми към колаборация с някоя от водещите фирми производителки на кисело мляко, а от друга - да подпомогнем науката чрез издаване на реална публикация в научения журнал PLOS blog, както и участия в множество наши и международни научни форуми, свързани със синтетичната биология. Научната част от проекта може да бъде основа за изготвянето на диплломни работи, курсови работи и различни други научни трудове и дисертации, което допълнително стимулира интереса на младите учени към самостоятелна изява. По този начин ще се гарантира това, младежта да бъде актуална и съпричастна с проблемите и случващото се, както в научната сфера, така и в обществото като цяло.
iGEM е много повече от състезание и конкуренция. iGEM е общност с дългогодишна история, включваща студентите и обществеността в популяризирането на новата област на синтетичната биология. Състезанието предоставя на юношите по един уникален и атрактивен начин възможността да създадат нови контакти, да изградят бъдещи трайни приятелства, да придобият безценен опит, потопявайки се във вълшебния свят на науката, преобръщайки рационалните си представи за биологията и живото. Участниците развиват въображението си, като същевременно се забавляват и неусетно израстват. iGEM oтваря нови перспективи към бъдещи възможности и стимулира към това участниците да не губят вяра в себе си, да не се отказват от мечтите си, а непрекъснато да търсят начини за осъществяването им. Всеки участник в състезанието неоспоримо притежава качества като смелост, инициативност, активност, които в последствие се балансират правилно, оформяйки една пъстра палитра от характери. iGEM не само подготвя бъдещи професионални кадри, но и ги изгражда като личности, които да бъдат една крачка пред своите връстници. Всичко това е само малка част от безценния опит, който трупат всички участници в интернационалното състезание.

Цели на проекта:

Настоящи цели на проекта:
- реализиране на един реален научно-изследователски проект
- да издигнем имиджа на СУ
- да създадем конкурентноспособни на другите европейски държави кадри благодарение на безценния професионален опит, получен във високо технологичната лаборатория на София Тех Парк – БиоИнфоТех
- да популяризираме състезанието iGEM в България
- да популяризираме изцяло български продукт – бактерията Lactobacillus bulgaricus, която се намира в киселото мляко
- да мотивираме младите студенти на България към развитие в науката, към поставяне и постигане на по-високи цели
- да мотивираме младите студенти да учат с по-голям интерес специалността, която са избрали
- амбициране на младите студенти да се интересуват повече, да търсят допълнителна информация в свободното си време
- повишаване на средния успех на младите студенти
- намиране и създаване контакти и занимания, свързани с наука, извън университета
- създаване на трайни работни и приятелски взаимоотношения
- да бъдем инициатори и най-вече катализатори на промяна към едно по-будно младо общество

Бъдещи цели и насоки:
- колаборация с водещите фирми производители на млечни бактирии
- да подпомогнем науката чрез издаване на реална публикация в научения журнал "PLOS", която е безплатна за участвалите на състезанието
- участия в множество наши и международни научни форуми, свързани със синтетичната биология
- изготвяне на диплломни работи, курсови работи и различни други научни трудове и дисертации, което допълнително ще стимулира интереса на младите учени към самостоятелна изява

Задачи на проекта:

Да се изпълнят всички гореопоменати цели на проекта

Целева група:

Участници в отбора:
Евгения Михайлова Михайлова - ОКС “Бакалавър“, спец. “Биология и английски език”, Фак. № 19054;
Николай Галинов Гъдев - ОКС “Бакалавър“, спец. “Биотехнологии”, Фак. № 78591;
Николай Пламенов Крумов - ОКС “Бакалавър“, спец. “Молекулярна биология”, Фак. № 10566;
Десислава Ивайлова Попова - ОКС “Бакалавър“, спец. “Молекулярна биология”, Фак. № 10533;
Натали Красимирова Атанасова - ОКС “Бакалавър“, спец. “Биология и английски език”, Фак. № 19063;
Илка Цветанова Цветкова - ОКС “Бакалавър“, спец. “Молекулярна биология”, Фак. № 10560;
Гергана Иваномирова Цанкова - ОКС “Магистър”, спец. “Генетика и Геномика”, Фак. № 39309.

График на проекта:

Дата на заминаване от София - 26.10
26.10 - пристигане в Бостън, Масачузец
27.10 - регистрация на 5-ма от участниците
27.10 - изнасяне на подготвителна презентация на проекта
27.10 - организационни събития

28.10 от 8.30ч. - церемония по откриване
28.10 от 9.30ч. - участие в презентациите на другите отбори и дискусии по темите
28.10 от 15.30ч. до 17.00ч. - презентиране на проекта на iGEM Bulgaria
28.10 от 17.00ч. до 18.00ч. - уъркшоп
28.10 от 18.00ч. до 19.30ч. - сесия за защита и дискусии на научните постери

29.10 от 9.00ч. до 17.00ч. - участие в презентациите на другите отбори и дискусии по темите
29.10 от 17.00ч. до 18.00ч. - уъркшоп
29.10 от 18.00ч. до 19.30ч. - сесия за защита и дискусии на научните постери

30.10 от 9.00ч. до 17.00ч. - участие в презентациите на другите отбори и дискусии по темите
30.10 от 17.00ч. до 18.00ч. - FBI talk
30.10 от 18.00ч. до 19.30ч. - сесия за защита и дискусии на научните постери
30.10 от 20.00ч. до 1.00ч. - гала вечеря

31.10 от 9.00ч. до 10.00ч. - презентации на финалистите и дискусии по темите
31.10 от 10.30ч. до 11.30ч. - презентации на финалистите и дискусии по темите
31.10 от 12.00ч. до 13.30ч. - церемония по награждаване

01.11 - заминаване от Бостън
Дата на пристигане в София - 01.11

Необходими ресурси:

1. Такса за двупосочни самолетни билети София – Бостън – София за 7 участника – 504 евро 7х504х1,95 = 6 909 лв. (според http://www.hornit.bg/ към 10.10.2016г. )
2. Такса за регистрация за финалите на iGEM в Бостън за 5 участника – 800$ на човек, което в български лева при курс 1,75 е 5х800х1,75 = 7 000 лв.

ОБЩО: 13 909лв.

Финансово описание на проекта:

Такси, които се покриват лично от всеки участник:

1. Визи за САЩ – 280 лв. на човек 7х280 = 1 960 лв.
2. Такса за регистрация за финалите на iGEM в Бостън за 2 участника (800$ на човек) – 2х800х1,75 = 2 800 лв.
3. Разходите по престоя

Такси, които се покриват от други спонсори на проекта:
1. Такса за регистрация на отбора – 5000$ = 5000х1,75 = 8 750 лв.
4. Консумативи, свързани с извършените научни експерименти
5. Четири нощувки в Бостън, осигурени от Българската научна общност в САЩ

Необходими средства, за които се кандидатства с проект към СС:

1. Такса за двупосочни самолетни билети София – Бостън – София за 7 участника – 504€ 7х504х1,95 = 6 909 лв. (според http://www.hornit.bg/ към 10.10.2016г. )
2. Такса за регистрация за финалите на iGEM в Бостън за 5 участника – 800$ на човек, което в български лева при курс 1,75,е 5х800х1,75 = 7 000 лв.

ОБЩО: 13 909лв.

Партньори на проекта:

Български фирми и спонсори – FoxLaser, Biovet, SofiaTechPark Чуждестранни фирми и спонсори – Termo Fisher Scientific Софийски университет „Св. Климент Охридски“ Технически Университет – София Медии – BNT, Nova TV, BiT, Bloomberg TV, БНР, вестник 24, списание Българска Наука и много други интернет сайтове и блогове Много други хора, които са били съпричастни към инициативата ни и са купували тениски с логото ни или са дарявали безвъзмездно средства.

Файлове: