Описание на проекта

Описание на проекта:

Пролетният панаир на кариерното развитие във ФЖМК е нова инициатива на ФСС на ФЖМК. Организира се в рамките на един цял ден – 14.04.2016 г., в който гостуващите работодатели (в сферата на журналистиката, връзките с обществеността и книгоиздаването) да се срещнат със студенти на ФЖМК , за да преценят техните качества и да изяснят условията за кандидатстване за стаж и работа в компаниите, които представляват.
В програмата се предвижда и обучителен панел на тема „Как да изготвя мотивационното си писмо и какво да е поведението ми на интервю за работа / стаж”

Цели на проекта:

Целта на мероприятието е повече студенти на ФЖМК да намерят стаж и работа по специалността си.

Задачи на проекта:

1. ФСС да се свърже с максимален брой работодатели (минимум 35), които да имат свой представител на панаира.
2. Информирането на голям брой студенти (поне 1/3 от редовно обучаващите се – 250 човека), които да се регистрират предварително за участие, да посетят събитието и да извлекат полза от него.

Целева група:

Пряко засегнатата целева група са студентите на ФЖМК, както и гостуващите работодатели.
Косвено засегнати са всички останали студенти в СУ, за които събитието може да представлява интерес.

График на проекта:

- 19-20.03. - изготвяне на дизайн на рекламни материали
- 21.03. – запазване на зали – 3 зали във ФЖМК
- до 25.03. – търсене на спонсори и медийни партньори
- до 25.03. – поръчка на необходимите канцеларски материали + вода
- до 25.03. - да се намерят работодатели - участници в панаира
- 26-27.03. - изработка на регистрационна форма за участие в панаира
- 28.03 -12.04. – регистрация на студенти за участие
- до 04.04 – печатане и доставяне на рекламни материали; разпространяване на информация за събитието
- 05-06.04. – доставка на необходимите канцеларски материали
- 06.04.– 08.04. – разпространяване на рекламните материали
- 14.04. – провеждане на Пролетен панаир на медийния бизнес във ФЖМК
- 14-15.04. – изготвяне на анкети (за студенти и за работодатели отделно)за удовлетвореност от панаира

Необходими ресурси:

Необходимите човешки и информационни ресурси са налице
Необходимите финансови ресурси са:
- табели (за всяка маса) – 35 бр
- табели (за всяка зала) – 3 бр. (ръчна изработка)
- баджове за организаторите – 7 бр.
- баджове за работодателите – 35 бр.
- химикали – 200 бр.
- папки – 200 бр
- листи – 400 бр. (по 2 в папка)
- рекламни брошури (флаери) – 250 бр.
- плакати – 5 бр., формат А2, трицветни
- бутилки вода (по 1,5 л.) – 40 бр.

Финансово описание на проекта:

Оферта „Серпентина”

1. Папки А4 – 150 бр. x 3.40лв/с ДДС бр. = 510 лв.
2. Баджове – 42бр. x 3.35лв/с ДДС бр. = 140,70 лв.
3. Плакати – А2 – 5 бр. – 6.48/с ДДС бр. = 32,40 лв.
4. Флаери, A5, 4+4, 115 г. – 250 бр. – 0.88/с ДДС бр. = 220 лв.
5. Бели листи – А4- 500бр. = 8.20/с ДДС
6. Химикали – 200 бр. – 0.90 /с ДДС бр. = 180 лв.
7. Настойни табели – А5 – 40 бр. – 2.40/с ДДС бр. = 96 лв.
Обща сума: 1 187,30 лв.

+ Вода "Девин" (бутилка 1,5 л.) 40 бр. - 1.21 лв ./ бр с ДДС (пазарна цена) = 48,40 лв.

ОБЩА СУМА НА ПРОЕКТА: 1 235, 70 лв.

Партньори на проекта:

Медийни партньори - АМТВ и Радио "Реакция" Кариерен център при Софийски университет "Св. Климент Охридски"