Описание на проекта

Описание на проекта:

iGEM (International Genetically Engineered Machines) е най-голямото до момента международно студентско състезание по синтетична биология. Благодарение на него, хиляди участници до момента, сред които и представителите на България, трупат незаменим опит във всяка една област нужна за развитие в света на науката, а и не само. Отборът на България вече е защитил своята позиция в челните места в сферата на синтетичната биология с предствянето си на финалите от 2016г. насам, като целта ни тази година е да надхвъхрлим постиженията си до момента и да надскочим очакванията, като донесем поредно злато за България и доказвайки, че освен спортисти имаме и учени, готови да прославятг името на родината си. Проектът е фокусиран върху належащ обществен проблем в лицето на все по-влошаващата се „пандемия” от антибиотична резистентност. Таз годишния ни отбор вече показа своите заложби чрез завоюването на две много важни външни финансирания (Grants), благодерение на които отбора финансира участието си във финалите, обезпечи материално изготвянето на самия проект и спомага за засилването на интереса към проекта ни. И тази година финалът на състезанието ще се проведе онлайн поради усложняващата се епидемична обстановка, но за първи път ще се организират и локални „джамборета“, едно от които - в Париж, Франция – столица на любовта, но и на синтетичната биология. По традиция, България желае да има представителство на финалите, тъй като състезания от калибъра и естеството на iGEM не са просто с цел представяне на определен набор от знания пред определен набор от хора, а и за осъществяване на контакт с водещи специалисти, бъдещи работодатели, както и единомислещи млади учени.

Цели на проекта:

- Популяризиране на глобален проблем и новоразработени от iGEM Bulgaria методи за детекция
- Представяне на досегашните постижения пред едни от най-изявените учени в сферата на синтетичната биология на Giant Jamboree
- Продължаване и разширяване дейността на iGEM Bulgaria

Задачи на проекта:

-Представяне на постиженията наа българските студенти на световната сцена
-Вземане на активно участие в Giant Jamboree
-Изграждане на връзка между ученици/студенти и докторанти по биологични и инжинерни специалности и създаване на възможни бъдещи сътрудничества

Целева група:

Отборът на iGEM Bulgaria за 2021-та година; студентите, обучаващи се в Софийски университет и Технически университет; всеки с интерес към науката и желание за развитие в тази област.
Отборът на iGEM Bulgaria за 2021-та година:
Теодора Емилова Гамизова –ОСК „Магистър”, спец. „Генно и клетъчно инжинерство” , Фак. № 40116
Пасхалина Стоянова Карадакова - ОСК „Магистър”, спец. „Генно и клетъчно инжинерство” , Фак. № 40119
Паула Цветелинова Николова – ОСК „Бакалавър”, спец. „Молекулярна биология”, Фак. № 11193
Ива Владимирова Владимирова
Росен Любомиров Иванов – ОКС “Магистър“ , спец. „Клетъчна биология и патология“ Фак. № 7BL3100004
Джонг Хун Парк – ОКС „Магистър“ – спец. „Биохимия“, Фак. № 6BL3300012
Александър Попов – ОКС „Бакалавър“ – спец. „ Мехатроника и ИТ“ – ТУ – Фак. № 901217012

График на проекта:

До тук сме изпълнили всички изисквания, които са ни нужни за достигане до финалите. Остава ни да :
- Wiki Freeze - 21.10.2021
-Team Presentation Videos Due - 28.10.2021
-Giant Jamboree Ends - 14.10.2021

Необходими ресурси:

Необходимите ни ресурси се изразяват във финансово подпомагане за:
- самолетни билети
- нощувки за определения период
- дневни за определения период

Финансово описание на проекта:

-самолетни билети – по ЗОП
-дневни- 35 евро х 7 души х 5 дни = 1225 евро
-нощувки – 100 евро х 7души х 4 нощувки = 2800 евро

Партньори на проекта:

Студентски съвет при Софийски унивреситет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Sofia Tech Park, Ridacom, IDT, Биологически факултет при Софийски университет, Twist Biosciences, Genscript, Open Philanthropy, Студентски съвет при Технически университет