Описание на проекта

Описание на проекта:

Международна образователна платформа към Erasmus Student Network, която има за цел да разшири познанията на участниците в сферите, както на дейността на организацията, така и в личностен план. Събитието цели събирането на доброволци на ESN от държавите в Югоизточна Европа с цел споделянето на добри практики между тях, развиването на техните възможности и планирането на следващи активности на организацията.

Цели на проекта:

Проекта има за цел да събере членове на организацията ESN от югоизточния европейски регион в София, за да се изгради една обща представа за дейността на организацията, както и да се усъществи обмен на опит и знания.

Задачи на проекта:

Откриваща церемония
Workshop-и по различни теми свързани с младежката дейност в Европа
Workshop-и за личностно развитие

Целева група:

ESN членовете от югоизточния европейски регион

График на проекта:

21.10 - 24.10

Необходими ресурси:

рол ъп банери, 1 на 2 м - 3 бр.
химикалки 150 бр.
стикери - 200 бр.
платнени торбички - 130 бр. цветни с много цветове друстранни
хартиени папки А4 - 120 бр.
баджове цветни и двустранни - 120 бр.
гривни платнени - 150 бр

Финансово описание на проекта:

банери по 80 лева => 240 лева
химикалките с изработено лого по 2,50 лева => 375 лева
стикери рамер А8, матови, бяла стикерна хартия по 20 стотинки => 50,40 лева
платнени торбички цветни (много цветове) по 9 лева => 1170 лева
папките ги писах като размер А4 по 2,30 => 276 лева
лента за баджове по 2,50 => 300 лева
гривни по 4 лева => 600 лева

общата сума 3011,40 лева

Партньори на проекта: