Описание на проекта

Описание на проекта:

Студентски ентомологичен клуб е организация създадена преди 4 години от студенти със силен интерес към ентомологията. За успешното функциониране на нашата клубна дейност, както и последващото публикуване на резултатите от нашата работа, студентите се нуждаем от материали, с които ежедневно работим. Тези консумативи са непосилни за закупуване от членовете на клуба, тъй като са скъпи, нямат еквивалент, с който могат да се заменят и липсват доставчици в България, от които да ги закупим. Финансовата подкрепа от СС ще подпомогне развитието му, а именно - , изготвянето на дипломни работи, които ще публикуваме в научни списания и участието в ежегодната Научна конференция "Климентови дни". Клубът включва шест студента, но продължаваме да се развиваме и все повече хора желаят да се включат, за които става все по-трудно намирането на материали, с които да работят по бъдещите си проекти. Студентски ентомологичен клуб е подкрепен от Биологически факултет с необходимото работно пространство, намиращо се се намира на четвъртия етаж в сградата на БФ, срещу НИС. Разполагаме с необходимите мебели и оптика, с които сме се сдобили сами, но факултета не може да ни помогне с нужните консумативи, за което декана доц. Шишков е склонен да потвърди писмено. Обръщаме се към Студентски съвет с молба за финансиране, тъй като това е единствената организация, подпомагаща студентите, които се нуждаят от извън аудиторно развитие.

Цели на проекта:

Осигуряване на материали от първа необходимост за изготвяне и съхранение на ентомологичната колекция на Студентски ентомологичен клуб.

За точното определяне на видовете насекоми е необходимо те да бъдат препарирани и изследвани под микроскоп, така че да се виждат техните отличителни белези. За тази цел ни е необходим минимума от консумативи (игли, картончета, лепило). След препарирането и идентифицирането от изключително значение е правилното съхранение, тъй като това са материали, които при правилно съхранение ще съществуват десетки години. Необходими са ни специални ентомологични дървени кутии, които се затварят плътно, така че съдържанието да остане невредимо както от физичните фактори, така и от вредители, които се хранят с мъртви насекоми. Тези вредители, също насекоми, са сериозен проблем във всички институционални колекции, които прилагат активна борба с инсектициди. Първата стъпка в опазването на нашата ентомологична колекция, която има потенциал да става все по-голяма (при условие, че се съхранява правилно) и е плод на огромен студентския, доброволен научен труд е правилното съхранение. Към момента голяма част от материалите биват съхранявани във временни картонени кутии, които са ненадеждни и вече търпим загуба на материали от вредители, което прави публикуването им невъзможно. Прилагането на инсектицидни препарати срещу тях е временно решение, което ние прилагаме, също, но има негативно влияние върху здравето, не можем да използваме помещението на клуба за определен период от време и се стараем да осъществяваме дезинфекцията възможно най-рядко.

Задачи на проекта:

Закупуване на консумативи за дейността на клуба, последващото публикуване на дейността в научни издания.

Целева група:

Членовете на Студентски ентомологичен клуб и всички студенти от ОКС бакалавърска, и магистърска и ОНС доктор с интерес към ентомологията.

График на проекта:

Част от тях ще влязат в подготовката ни за тазгодишните "Климентови дни", останалите ще използваме през следващата година за подготовката на научни трудове, бакалавърски и магисърки дипломни работи биха ни били от полза преди 01.11.2021г.

Необходими ресурси:

Дървени кутии за съхранение на колекциите, два различни размера ентомологични игли, няколко размера картончета за лепене на насекоми и лепило.

Финансово описание на проекта:

Консумативи ед. цена (евро) с ДДС ед. цена (лв.) с ДДС бр. обща цена(лв.) с ДДС

Дървени кутии (BWO 003 Wooden insect box - 30 x 40 x 5,5 cm) 18.00 35,23 25 880,75
Игли (IPB 002 Insect Pins - Black No2 length 38 mm, Ø 0,45 mm, 100 pcs.) 3,50 6,85 70 479,50
Игли (Insect Pins - Stainless Steel No 2 length 38 mm, Ø 0,45 mm, 100 pcs.) 4,30 8,42 20 168,40
Игли(IPB 990 Insect Pins - Black No 0 length 38 mm, Ø 0,35 mm, 100 pcs.) 3,50 6,85 5 34,25
Картончета (GBP 8x4 Glue Boards Paper - 8 x 4 mm, 100 pcs.) 1,60 3,13 15 46,95
Картончета (GBP 11x4 Glue Boards Paper - 11 x 4 mm, 100 pcs.) 1,60 3,13 12 37,56
Картончета (GBP 11x5 Glue Boards Paper - 11 x 5 mm, 100 pcs.) 1,60 3,13 12 37,56
Картончета(GBP 14x5 Glue Boards Paper - 14 x 5 mm, 100 pcs.) 1,60 3,13 12 37,56
Картончета (GBP 14x6 Glue Boards Paper - 14 x 6 mm, 100 pcs.) 1,60 3,13 12 37,56
Картончета (GBP 16x6 Glue Boards Paper - 16 x 6 mm, 100 pcs.) 1,60 3,13 10 31,30
Лепило 2.00 3,92 2 7,84
Доставка(лв.) с ДДС
1799,23 200

Крайна сума (лв.) с ДДС 1999,23

Забележка: Сумата за доставка е приблизителна. Ако крайната цена се окаже по-малка от исканата, ние ще върнем остатъка от парите.

Партньори на проекта: