Описание на проекта

Описание на проекта:

Физическия факултет на СУ искаме да приветстваме подобаващо първокурсниците в нашия факултет. За трета поредна година организираме събитие по посрещането на първокурсниците, което да им помогне да се запознаят с факултета и бъдещите си колеги и да се почувстват част от колектива на студентите. Подготвили сме интересни игри за опознаване и физика, както и дискусия, в която ще отговорим на техните въпроси. Събитието се организира от студенти на ФзФ. Имаме подкрепата на управата на факултета и очакваме кооперация и съдействие от тяхна среда.

Цели на проекта:

Запознаване на студентите с Физическия факултет по забавен и интересен начин.
Въведение на първокурсниците в студентската общност.
Сплотяване на студентския колектив с помощта на "ФзФ Freshers Day" 2021: между студентите, организаторския екип и новопостъпилите студенти.
Запознаване на всички студенти с работата на ФСС.

Задачи на проекта:

Организиране на игра лов на съкровища, чрез която първокурсниците да се запознаят с факултета и да развият отборни и комуникационни умения.
Организиране на игри и състезания, изискващи отборна работа, логическо мислене и знания по физика.
Осигуряване на кетъринг и бордови игри за участниците както и свободно време, в което студентите могат спокойно да разговарят в неформална обстановка.

Целева група:

Първокурсниците от ФзФ на СУ

График на проекта:

Планиране на игрите и ловът на съкровища до 15.09
Популяризиране на събитието в сайта на факултета и чрез събитие във фейсбук от 17.09 до 30.09
Осигуряване на кетъринг до 23.09
Финализиране на игрите, които ще бъдат включени до 25.09
Провеждане на събитието на 02.10

Необходими ресурси:

Човешки ресурси - доброволци от ФзФ.
Финансови ресурси - описани са във финансовото описание на проекта.

Финансово описание на проекта:

Кетъринг от ресторанта на СУ - таван 500лв
Баджове - 70 броя - 70лв
Тиксо - 10 броя - 15лв
Балони - 200броя - 20лв
СУканчета Алма матер - 5броя - 54лв
Чанти Алма Матер бели - 5броя - 75лв

Общо бюджет - таван 900лв

Партньори на проекта: