Описание на проекта

Описание на проекта:

Freshers' DAY: БФ edition за пета поредна година ще бъде проведен, посрещайки първокурните още на първия учебен ден.
Поради опасения от нов локдаун се подготвя онлайн и присъствено събитие.
Надяваме се, че чрез това събитие ще успеем да вдъхнем повече увереност и колегиалност между новите студенти.

Цели на проекта:

- Да бъдат въведени първокурсниците в академичната обстановка на Софийски университет.
- Да запознаем първокурсниците в обстановката на Биологически факултет.
- Да допринесем за сплотеността на академичната общност - както между студентите от първи курс, така и с по-горните курсове млади учени.
- Да бъде един свеж старт на учебната година, който да обнадежди новопостъпилите и да стимулира тяхното участие в инициативи на студентското самоуправление.

Задачи на проекта:

- Започване на академичната година с настроение и мотивиране на новите студенти за бъдещо развитие и активности.
- Запознаване с екипа на ФСС и дейностите ни.
- Запознаване на студентите с клубовете на територията на Биологически факултет.
- Създаване на приятелска среда и диалог сред първокурсниците и останалите студенти.

Целева група:

Първокурсниците в Биологически факултет.

График на проекта:

- Изготвяне на дизайн на събитието.
- Изготвяне на план-програма.
- Подаване на проект за финансиране към СС
- Кореспонденция с потенциални спонсори (11.08.2021).
- Активна ПР кампания - фейсбук, инстаграм, блог.
- Разработване на игри - дистанционен и присъствен вариант.
- Планиране на присъствено провеждане в двора и сградата на Биологически факултет.
- Тест на онлайн предизвикателствата.
- Провеждане на FRESHERS’ DAY 2021 (01.10.2021)

Необходими ресурси:

УИП:
Грамоти за участващите в присъствените игри (A4)- 25.

Награден фонд:
Платнени чанти с логото на ФСС при БФ: 25 броя

Subscription:
Adobe all apps subscription: 6m (200BGN)

Кетъринг - 500 лв.
Вода- 5* 19л

Финансово описание на проекта:

УИП
5*19l. вода
Кетъринг за 60души (оферта) по ЗОП
Subscription: за софтуер: 200BGN

Партньори на проекта:

Тече кореспонденция с потенциални спонсори.