Описание на проекта

Описание на проекта:

Екипи за делегацията на СУ за Летен университет 2021, изразяващи се в тениски от СУниформа.

Цели на проекта:

Целта на проекта е делегацията, която ще представлява университета на събитието да бъде с екипи (тениски), които да носят името и логото на университета, за да може делегатите да бъдат обединени по още един показател, както и да бъдат представителни.

Задачи на проекта:

Закупуване на тениска за всеки един делегат на СУ, който ще вземе участие в събитието.

Целева група:

Целевата група на проекта е всеки делегат, представляващ университета на Национални летни игри Летен университет 2021.

График на проекта:

Поръчване на тениски:
Тениските трябва да бъдат поръчани и изработени преди отпътуването на делегацията за събитието. За изработката и доставката са необходими минимум 7 работни дни.

Необходими ресурси:

Необходими са финансови и времеви ресурси.

Финансово описание на проекта:

необходими са 22 броя тениски
цена на избрания дизайн тениска за 1бр - 29.99лв
22 х 29.99лв = 659,78лв

Партньори на проекта: