Описание на проекта

Описание на проекта:

Тази година започваме нова традиция, която се надяваме да се запази за десетилетия напред. Традиция на топло посрещане на новоприетите студенти във Факултета по класически и нови филологии - „Ден на първокурсника - 2021“. Първото провеждане на събитиетжо ще се осъществи втората събота, 09.10.2021г., след началото на учебната 2021/2022 година. Екипът на ФСС към ФКНФ планира да предложи два варианта (дистанционен и присъствен) за провеждане на събитието в зависимост от ситуацията в страната. Планирали сме лекции, игри и подаръци за всички уважили събитието. „Ден на първокурсника“ ще бъде проведен съвместно с преподаватели от Факултета по класически и нови филологии, които ще проведат уводен семинар. Събитието ще се проведе в зала 65 в Южното крило на Ректората.

Цели на проекта:

- Да бъдат запознати първокурсниците с обстановката в Ректората и ЦИЕК;
- Да бъдат запознати новоприетите студенти с академичната обстановка в СУ;
- Да информираме студентите за дейността на ФСС към ФКНФ;
- Да приобщим първокурсниците към студентската общност на СУ;
- Да дадем едно добро начало на учебната година за новоприетите студенти.

Задачи на проекта:

- Предоставяне на важна информация относно ФКНФ;
- Запознаване на студентите с академичните изисквания във ФКНФ;
- Предоставяне на информация за бъдещи дейности на ФСС и привличане на кандидатки за членство;
- Запознаване на студентите с различните звена на студентската общност на СУ (студентски съвети, клубове и т.н.)
- Създаване на незабравимо за всичкти студенти събитие.

Целева група:

Всички студенти на ФКНФ, но най-вече първокурсниците.

График на проекта:

- Изготвяне на план-програма;
- Подаване на проект;
- Изготвяне на дизайн и реклама за събитието;
- Разработване на уводни лекции и игри - в дистанционен и присъствен формат;
- Тест на дистанционния формат на провеждане (онлайн);
- Активна рекламна кампания за събитието - във Facebook, Instagram и т.н.
- Провеждане на „Ден на първокурсника във ФКНФ - 2021“.

Необходими ресурси:

Дизайн и реклама:
- Плакати - 10бр. - 20лв.;
- Визитни картички - 100бр. - 50лв.;
- Брошури за събитието - 300бр. - 60лв.

Организационни нужди:
- Канцеларски материали (4 химикалки - 5лв.; 1 тиксо - 5лв., 1 лепило - 3лв. - за организаторите) - 13лв.;
- Маси и столове - х бр. (от СУ);
- Микрофон и усилвател (от СУ);
- Дезинфектанти/салфетки;
- Две кофи с два парцала (при възможност от СУ).

Кетъринг:
- Пакетирана храна (сладки и солени) плюс вода - 300лв.

Финансово описание на проекта:

Цялостен бюджет - 443лв.

Партньори на проекта:

Настоящият проект ще се финансира само с помощта на Студентски съвет.

Файлове: