Описание на проекта

Описание на проекта:

"Летен университет" представлява проект на Националното представителство на студентските съвети, стартиращ като „Национални студентски игри" през 2002 година. Първото издание на летните игри се провежда в с. Кранево, Община Балчик. В по-късен етап проектът се именува „Летен университет". През 2009 година инициативата приема наименованието Национални летни студентски игри "Летен университет". Летният университет е социален проект, целящ да създаде условия за изграждане на активния диалог между студентските общности на висшите училища, посредством участието им в обучения, семинари, спортни и културни събития, обединявайки ги да работят заедно за развитието на масовия студентски спорт, образованието и междукултурните ценности. В рамките на проекта студентите ще имат възможност да участват в масови спортни мероприятия. Летният университет се организира за XIX път в периода от 06 Септември 2021 г. до 12 септември 2021 г. в курортно селище Китен. Девет вида състезателни дисциплини ще се проведат в рамките на събитието и те са: Футбол, Плажен волейбол, Стрийт баскетбол, Плажен тенис, Плуване, Плажна лекоатлетическа щафета, Плажна щафета, Дърпане с въже и Стрийт фитнес. Чрез спортната програма „Летен университет“ цели да излъчи комплексен победител в непрофесионалния студентски спорт измежду студенти от всички висши училища в Република България. Право на участие имат всички студенти и докторанти до 35-годишна възраст, които са с действащи права и не са картотекирани в клубове по футбол, баскетбол, волейбол, плуване и лека атлетика със сключен трудов договор за извършване на професионална спортна дейност.

Цели на проекта:

Проектът поставя за цел да се популяризира масовия непрофесионален спорт сред студентите, както и да се привлече по-голям брой активно занимаващи се със спорт, култура и социални дейности в университетите. Освен спортни игри, всяка година организаторите се стараят да променят и обогатяват програмата на Летния университет, включвайки в нея различни академични и творчески семинари, обучения за работа в екип, състезания по знания, както и мероприятия с развлекателен характер. Събитието "Летен университет" предоставя и среда за младите активни студенти за участие в студентската общност, запознавайки се със свои колеги, представители на висшите училища в Република България. Спортните мероприятия допринасят не само за мотивирането на все повече млади хора да спортуват активно, но и да общуват и развиват творческите си умения и работа в екип. Студентски съвет цели да предостави възможност на студентите и докторантите от Софийски университет "Св. Климент Охридски" да се вкючат в "Летен университет" и да бъдат част от студентската общност на Република България.

Задачи на проекта:

1. Изпращане на делегация на студентите и докторантите от Софийски университет "Св. Климент Охридски"
2. Популяризиране на масовия непрофесионален спорт сред студентите;
3. Привличане на по-голям брой студенти, активно занимаващи се със спорт в свободното си време;
4. Привличане на студенти към Университетските спортни клубове за участие в междууниверситетски спортни състезания.
5. Привличане на студенти към участие в студентската общност.

Целева група:

Право на участие имат всички студенти и докторанти на Софийски университет "Св. Климент Охридски" до 35-годишна възраст, които са с действащи права и не са картотекирани в клубове по футбол, баскетбол, волейбол, плуване и лека атлетика със сключен трудов договор за извършване на професионална спортна дейност.

График на проекта:

Срок за подаване на заявки за участие от студентите и докторантите на Софийски университет "Св. Климент Охридски" - 06.08.2021 г.
Срок за подаване на броя участници от университет към Националното представителство на студентските съвети - 18.08.2021 г.
Срок на превод за такса за участие - 20.08.2021 г.

Летният университет ще се проведе в периода от 06 Септември 2021 г. до 12 септември 2021 г. в курортно селище Китен.
Настаняването на студентите е организирано в хотел "Green park", гр. Китен.
Точната схема на провеждане на отделните дисциплини ще бъде изпратена в срок до 01 Септември 2021 година, пет дни преди стартиране на мероприятието.

Необходими ресурси:

такса настаняване за 22 души - съгласно наредбата
такса участие за 22 души - съгласно наредбата
транспорт

Финансово описание на проекта:

такса настаняване - 288/395 лв.на човек за 7 дни
такса участие - 32 лв. на човек
транспорт

Партньори на проекта: